Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3167855
      [url] => /a/10001/202001/afe5c412725373f3d8b56f12bd70a282.png
    )

  [description] => “我的任务就是把垃圾箱里的垃圾全部清空,随时保持垃圾箱是干净的,一天跑转运站就要十几趟,所有的垃圾我都必须要包好,否则很容易出现抛洒”
  [recommend] => 0
  [published] => 1579765203
  [sort] => 0
  [title] => 【只争朝夕 不负韶华】听他们讲春节坚守岗位的故事:在马路上见到他,对他说声辛苦了
  [url] => http://m.14letters.com/zzcx bfshhjgn/p/677450.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 垃圾
      [1] => 10
      [2] => 清扫
      [3] => 垃圾箱
      [4] => 干净
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1861
      [1] => 11064
      [2] => 31207
      [3] => 26682
      [4] => 220546
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2057,1605,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3167855
          [url] => /a/10001/202001/afe5c412725373f3d8b56f12bd70a282.png
        )

    )

  [id] => 677450
  [tran_published] => 01-23
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 473
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 1
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 垃圾
          [1] => 10
          [2] => 清扫
          [3] => 垃圾箱
          [4] => 干净
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3167850
      [url] => /a/10001/202001/e857b9050bd64b7d3e9b4b8e9c18935b.png
    )

  [description] => 在二十一世纪一零年代的最后一天,我们收到了这些最可爱的人们送上的新春祝福
  [recommend] => 0
  [published] => 1579764794
  [sort] => 0
  [title] => 【只争朝夕 不负韶华 】距离除夕只剩一天,还有多少人坚守在自己的岗位上?
  [url] => http://m.14letters.com/zzcx bfshhjgn/p/677449.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 包头市
      [1] => 一天
      [2] => 新春
      [3] => 除夕
      [4] => 包头
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 12
      [1] => 220545
      [2] => 22783
      [3] => 36827
      [4] => 45
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2057,1605,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3167850
          [url] => /a/10001/202001/e857b9050bd64b7d3e9b4b8e9c18935b.png
        )

      [1] => Array
        (
          [id] => 3167851
          [url] => /a/10001/202001/401789ca948d6e9a4eb6fcd1b4fc3032.png
        )

      [2] => Array
        (
          [id] => 3167848
          [url] => /a/10001/202001/4ebc6fdeb8a356d100d636f72d7ab330.png
        )

    )

  [id] => 677449
  [tran_published] => 01-23
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 232
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 1
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 包头市
          [1] => 一天
          [2] => 新春
          [3] => 除夕
          [4] => 包头
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3167839
      [url] => /a/10001/202001/f105a0835326eeeb4ad808fd8afd0717.png
    )

  [description] => 拨打110,首先要从大到小向接警员说清楚地址,便于民警快速找到你
  [recommend] => 0
  [published] => 1579764028
  [sort] => 0
  [title] => 【只争朝夕 不负韶华】听他们讲春节坚守岗位的故事:春节拨打110注意事项来了 这三点最重要
  [url] => http://m.14letters.com/zzcx bfshhjgn/p/677446.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 110
      [1] => 警员
      [2] => 拨打
      [3] => 报警
      [4] => 投诉
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 21307
      [1] => 21883
      [2] => 46030
      [3] => 186
      [4] => 1470
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2057,1605,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3167839
          [url] => /a/10001/202001/f105a0835326eeeb4ad808fd8afd0717.png
        )

    )

  [id] => 677446
  [tran_published] => 01-23
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 267
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 1
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 110
          [1] => 警员
          [2] => 拨打
          [3] => 报警
          [4] => 投诉
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3167835
      [url] => /a/10001/202001/41cfa0aeb67d9f37c7f74988204d62d9.png
    )

  [description] => 张志强是包头市公安局110指挥中心最年长的接警员,警龄41年,2005年至今,一直坚守在110指挥中心
  [recommend] => 0
  [published] => 1579763793
  [sort] => 0
  [title] => 【只争朝夕 不负韶华】听他们讲春节坚守岗位的故事: 59岁老民警坚持站好最后一班岗
  [url] => http://m.14letters.com/zzcx bfshhjgn/p/677445.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 张志强
      [1] => 除夕
      [2] => 警员
      [3] => 指挥
      [4] => 2005
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 137735
      [1] => 36827
      [2] => 21883
      [3] => 3530
      [4] => 220542
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2057,1605,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3167835
          [url] => /a/10001/202001/41cfa0aeb67d9f37c7f74988204d62d9.png
        )

    )

  [id] => 677445
  [tran_published] => 01-23
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 330
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 1
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 张志强
          [1] => 除夕
          [2] => 警员
          [3] => 指挥
          [4] => 2005
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3167604
      [url] => /a/10001/202001/31a044de6531bc949ab2c15da851cc7d.png
    )

  [description] => 胡萝卜蛋蛋、粉条、黑豆芽、油炸糕……春节马上就到了市委统战部港澳海外联络科科长王小敏却“做起了生意”王小敏自从2015年被派驻到石拐区吉忽伦图苏木三岔口嘎查担任驻村第一书记后,开启了跟过去截然不同的与土壤打交道的“泥巴日子”
  [recommend] => 0
  [published] => 1579747130
  [sort] => 0
  [title] => 【只争朝夕 不负韶华】 小村子变成“年货工厂”,都因为这个最强“带货书记”
  [url] => http://m.14letters.com/zzcx bfshhjgn/p/677420.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 蛋蛋
      [1] => 王小敏
      [2] => 萝卜
      [3] => 豆芽
      [4] => 粉条
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 37486
      [1] => 40794
      [2] => 13378
      [3] => 754
      [4] => 43789
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1605,2057,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3167604
          [url] => /a/10001/202001/31a044de6531bc949ab2c15da851cc7d.png
        )

    )

  [id] => 677420
  [tran_published] => 01-23
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 322
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 1
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 蛋蛋
          [1] => 王小敏
          [2] => 萝卜
          [3] => 豆芽
          [4] => 粉条
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3167441
      [url] => /a/10001/202001/c91187edcf3b68e74da4b9948a477c70.png
    )

  [description] => 郭秀花老人的大儿子武继文介绍,2013年初,89岁的老父亲去世后家人就把老母亲的生活全部包揽了下来
  [recommend] => 0
  [published] => 1579741602
  [sort] => 0
  [title] => 【只争朝夕 不负韶华】 为了照顾89岁的老母亲,4个子女住成了一个“圆”,这家人过年真让人羡慕
  [url] => http://m.14letters.com/zzcx bfshhjgn/p/677401.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 郭秀花
      [1] => 老人
      [2] => 奶奶
      [3] => 孙女
      [4] => 午饭
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 2
  [terms] => Array
    (
      [0] => 209980
      [1] => 220494
      [2] => 301
      [3] => 18442
      [4] => 783
      [5] => 782
      [6] => 17430
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2057,1605,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3167441
          [url] => /a/10001/202001/c91187edcf3b68e74da4b9948a477c70.png
        )

    )

  [id] => 677401
  [tran_published] => 01-23
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 215
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 1
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 柴慧婷
      [1] => 李强
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 柴慧婷
          [1] => 李强
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 郭秀花
          [1] => 老人
          [2] => 奶奶
          [3] => 孙女
          [4] => 午饭
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3167415
      [url] => /a/10001/202001/a1bf7189e89a3150ebba4f15797b5b41.png
    )

  [description] => 只争朝夕 不负韶华(四)好想带回家!这些鼠年剪纸也太漂亮了吧鼠年春节即将到来这几日在国家级非物质文化遗产项目“包头剪纸”代表性传承人刘静兰的工作室里一幅幅象征着美好寓意的各种造型的剪纸老鼠个个憨态可掬引得不少慕名而来的顾客选购据刘静兰介绍
  [recommend] => 0
  [published] => 1579741302
  [sort] => 0
  [title] => 【只争朝夕 不负韶华】好想带回家!这些鼠年剪纸也太漂亮了吧
  [url] => http://m.14letters.com/zzcx bfshhjgn/p/677398.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 剪纸
      [1] => 刘静兰
      [2] => 鼠年
      [3] => 文化遗产
      [4] => 选购
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 2
  [terms] => Array
    (
      [0] => 3117
      [1] => 72982
      [2] => 34473
      [3] => 219326
      [4] => 12646
      [5] => 30400
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2057,1605,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3167415
          [url] => /a/10001/202001/a1bf7189e89a3150ebba4f15797b5b41.png
        )

    )

  [id] => 677398
  [tran_published] => 01-23
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 422
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 1
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 剪纸
          [1] => 刘静兰
          [2] => 鼠年
          [3] => 文化遗产
          [4] => 选购
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 周忠义
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 周忠义
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3167410
      [url] => /a/10001/202001/029365c8ef6642da1a11cf7bbfd4a009.png
    )

  [description] => 包钢炼铁厂四号高炉乙班工长李波已经在高炉旁的岗位上工作了16年了,有6个除夕都在岗位上度过
  [recommend] => 0
  [published] => 1579740743
  [sort] => 0
  [title] => 【只争朝夕 不负韶华】听他们讲春节坚守岗位的故事:光与火之歌 包钢高炉旁过除夕
  [url] => http://m.14letters.com/zzcx bfshhjgn/p/677391.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 高炉
      [1] => 包钢
      [2] => 李波
      [3] => 年夜饭
      [4] => 除夕夜
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1433
      [1] => 45421
      [2] => 316
      [3] => 28133
      [4] => 3985
      [5] => 40669
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1605,2057,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3167410
          [url] => /a/10001/202001/029365c8ef6642da1a11cf7bbfd4a009.png
        )

    )

  [id] => 677391
  [tran_published] => 01-23
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 500
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 1
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 贾荣
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 贾荣
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 高炉
          [1] => 包钢
          [2] => 李波
          [3] => 年夜饭
          [4] => 除夕夜
        )

    )

  [source] => 
)
    

查看更多

哪些彩票网站送彩金 手机彩票送彩金 彩票大赢家 网上百家乐免费送彩金 全讯网送彩金 澳客彩票 真钱棋牌注册送彩金 新圣娱乐赛车 棋牌娱乐app送彩金 易迅彩票送彩金