Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => CN),该网会公布考生的相关成绩(由于学院笔试文科、理科都有综合卷,但是按照要求上报成绩需要各科分开录入成绩,综合卷无法分开录取成绩,学院综合考虑后,将文科综合卷成绩对应填报成考生的历史成绩,理科综合卷成绩对应填报成考生的物理成绩,将面试成绩填报成...
  [recommend] => 0
  [published] => 1517469489
  [sort] => 0
  [title] => 包头铁道职业技术学院2018年单独招生考试情况说明
  [url] => http://m.14letters.com/zsdt/p/587647.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 考生
      [1] => 学院
      [2] => 录取
      [3] => 志愿
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 9529
      [1] => 1376
      [2] => 29186
      [3] => 4701
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1303,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 587647
  [tran_published] => 2018-02-01
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 281
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 7
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 录取
          [1] => 考生
          [2] => 志愿
          [3] => 学院
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 包头铁道职业技术学院2018年单独招生成绩公示
  [recommend] => 0
  [published] => 1517469407
  [sort] => 0
  [title] => 包头铁道职业技术学院2018年单独招生成绩公示
  [url] => http://m.14letters.com/zsdt/p/587645.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 成绩公示
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 118221
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1303,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 587645
  [tran_published] => 2018-02-01
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 448
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 8
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 成绩公示
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => [具有音乐、体育素质的考生(以下简称“特长生”)自带国家承认的相关证书或获奖证书原件及复印件,如:国家二级运动员证书],根据考生报到时随机抽取面试号牌,考生进入候考室按抽取号牌顺序候考,工作人员叫号后方可进入考场考试,考生考试时只能报编号,不得报姓...
  [recommend] => 0
  [published] => 1517469135
  [sort] => 0
  [title] => 包头铁道职业技术学院 2018年单独招生考试面试安排
  [url] => http://m.14letters.com/zsdt/p/587639.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 考生
      [1] => 学院
      [2] => 特长生
      [3] => 面试
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 15300
      [1] => 1376
      [2] => 4701
      [3] => 8217
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1303,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 587639
  [tran_published] => 2018-02-01
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 212
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 8
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 面试
          [1] => 考生
          [2] => 学院
          [3] => 特长生
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 包头铁道职业技术学院2018年单独招生考试面试考生名单
  [recommend] => 0
  [published] => 1517469039
  [sort] => 0
  [title] => 包头铁道职业技术学院2018年单独招生考试面试考生名单
  [url] => http://m.14letters.com/zsdt/p/587637.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 面试考生名单
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 118225
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1303,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 587637
  [tran_published] => 2018-02-01
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 350
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 6
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 面试考生名单
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 包头铁道职业技术学院2018年单独招生考试笔试成绩公示
  [recommend] => 0
  [published] => 1517468817
  [sort] => 0
  [title] => 包头铁道职业技术学院2018年单独招生考试笔试成绩公示
  [url] => http://m.14letters.com/zsdt/p/587633.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 成绩公示
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 118221
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1303,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 587633
  [tran_published] => 2018-02-01
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 302
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 6
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 成绩公示
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 笔试录取后,将在2018年1月11日——12日进行面试,具体事宜关注学院官方网站和学院官方微信平台。
  [recommend] => 0
  [published] => 1517455321
  [sort] => 0
  [title] => 包头铁道职业技术学院2018年单独招生考试
  [url] => http://m.14letters.com/zsdt/p/587613.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 考生
      [1] => 考试
      [2] => 学院
      [3] => 铁道
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 4701
      [1] => 5902
      [2] => 1376
      [3] => 2616
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,29,1303,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 587613
  [tran_published] => 2018-02-01
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 459
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 10
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 学院
          [1] => 铁道
          [2] => 考生
          [3] => 考试
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 2017年12月31日按照上级主管部门有关要求,包头铁道职业技术学院2018年单独招生面试时间由原定的1月6日-7日变更为1月11日-12日。
  [recommend] => 0
  [published] => 1517455183
  [sort] => 0
  [title] => 关于学院 2018年单独招生面试时间变更的重要通知
  [url] => http://m.14letters.com/zsdt/p/587607.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 招生
      [1] => 铁道
      [2] => 面试
      [3] => 原定
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 5902
      [1] => 118193
      [2] => 15300
      [3] => 3666
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1303,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 587607
  [tran_published] => 2018-02-01
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 458
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 8
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 铁道
          [1] => 原定
          [2] => 面试
          [3] => 招生
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 单独招生考试成绩公示
  [recommend] => 0
  [published] => 1516957602
  [sort] => 0
  [title] => 包头铁道职业技术学院2017年单独招生考试成绩公示
  [url] => http://m.14letters.com/zsdt/p/586681.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 单独招生考试成绩公示
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 117310
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1303,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 586681
  [tran_published] => 2018-01-26
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 361
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 5
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 单独招生考试成绩公示
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多

免费送彩金可提款 免费送彩金的娱乐网 澳门赌场送彩金 免费送彩金的棋牌 易迅彩票送彩金 网上送彩金的网站 真人百家乐送彩金 彩金宏辉送彩金 吉林快三机器人 首存送彩金低打码