Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4600464
      [url] => /a/10001/202008/80399250f6750959832c656f260aaceb.jpg
    )

  [description] => 放飞梦想,坚持到底,无论道路多么漫长;放飞梦想,澎湃激昂,相信自己可以实现理想;放飞梦想,荡气回肠,坚定信念定能成就辉煌——这是热爱写作的朋友们发自内心的呼唤。
  [recommend] => 0
  [published] => 1597118307
  [sort] => 0
  [title] => 群文阅读,放飞梦想——暨九原文化学会交流会纪实
  [url] => http://m.14letters.com/zhuanti/p/699775.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 包头市
      [1] => 九原
      [2] => 2017
      [3] => 群文
      [4] => 作者简介
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 12
      [1] => 671
      [2] => 57848
      [3] => 58767
      [4] => 222437
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,14,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4600464
          [url] => /a/10001/202008/80399250f6750959832c656f260aaceb.jpg
        )

    )

  [id] => 699775
  [tran_published] => 08-11
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 20
  [shares] => 0
  [digg] => 20
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 包头市
          [1] => 九原
          [2] => 2017
          [3] => 群文
          [4] => 作者简介
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4509497
      [url] => /a/10001/202007/27a05c0527aacad0efd33680ffe6ca90.jpg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1596167954
  [sort] => 0
  [title] => 友信家政:筑牢诚信基石 打造品质服务 
  [url] => http://m.14letters.com/zhuanti/p/697947.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,14,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4509497
          [url] => /a/10001/202007/27a05c0527aacad0efd33680ffe6ca90.jpg
        )

    )

  [id] => 697947
  [tran_published] => 07-31
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 26
  [shares] => 0
  [digg] => 26
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4500415
      [url] => /a/10001/202007/f4181690e05fd6d15453cc2dedbb1460.jpg
    )

  [description] => 包头家政服务协会执行会长王常熠表示,诚信就是解决家政行业瓶颈的很好工具,商务部实行家政服务业信用体系建设,要求所有家政人员一人一证一码,这样有了约束才能更好地规范管理
  [recommend] => 0
  [published] => 1595553798
  [sort] => 0
  [title] => 家政服务协会多举措助推行业诚信发展 
  [url] => http://m.14letters.com/zhuanti/p/696664.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 家政
      [1] => 诚信
      [2] => 包头
      [3] => 服务
      [4] => 协会
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 3399
      [1] => 9397
      [2] => 45
      [3] => 181
      [4] => 3080
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,14,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4500415
          [url] => /a/10001/202007/f4181690e05fd6d15453cc2dedbb1460.jpg
        )

    )

  [id] => 696664
  [tran_published] => 07-24
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 34
  [shares] => 0
  [digg] => 34
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 家政
          [1] => 诚信
          [2] => 包头
          [3] => 服务
          [4] => 协会
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4276358
      [url] => /a/10001/202006/fda8d7eadcd41adbcf1b515a6684d90d.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1591961282
  [sort] => 0
  [title] => 【贯彻落实全国两会精神 人民至上 奋进包头】跑出脱贫加速度  小康路上不掉队
  [url] => http://m.14letters.com/zhuanti/p/689922.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,14,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4276358
          [url] => /a/10001/202006/fda8d7eadcd41adbcf1b515a6684d90d.jpeg
        )

    )

  [id] => 689922
  [tran_published] => 06-12
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 42
  [shares] => 5
  [digg] => 42
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4276279
      [url] => /a/10001/202006/e808868e1c0e43a12d4a22ed7f4585a7.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1591959827
  [sort] => 0
  [title] => 跑出脱贫加速度  小康路上不掉队
  [url] => http://m.14letters.com/zhuanti/p/689921.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,14,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4276279
          [url] => /a/10001/202006/e808868e1c0e43a12d4a22ed7f4585a7.jpeg
        )

    )

  [id] => 689921
  [tran_published] => 06-12
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 30
  [shares] => 0
  [digg] => 30
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3857340
      [url] => /a/10001/202004/2a959561f20075c1fcbeb83b8f511439.png
    )

  [description] =>    
  [recommend] => 0
  [published] => 1585955420
  [sort] => 0
  [title] => 特别直播 | 深切悼念新冠肺炎疫情牺牲烈士和逝世同胞
  [url] => /p/683211.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 特别直播
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 2
  [terms] => Array
    (
      [0] => 224547
    )

  [appid] => 3
  [catids] => ,14,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3857340
          [url] => /a/10001/202004/2a959561f20075c1fcbeb83b8f511439.png
        )

    )

  [id] => 683211
  [tran_published] => 04-04
  [model] => 链接
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 特别直播
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3341897
      [url] => /a/10001/202002/522029aa9b9528840cddef8e9fd1feed.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1581496823
  [sort] => 0
  [title] => 抗击疫情,这些税收优惠政策请查收
  [url] => http://m.14letters.com/zhuanti/p/678731.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 71959
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,5,2058,197,200,14,2063,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3341897
          [url] => /a/10001/202002/522029aa9b9528840cddef8e9fd1feed.jpeg
        )

    )

  [id] => 678731
  [tran_published] => 02-12
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 416
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [source] => 人民日报
  [content_terms] => Array
    (
      [4] => Array
        (
          [0] => 人民日报
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3246782
      [url] => /a/10001/202002/de4d4256f856538ae51fbf187328c7c1.jpg
    )

  [description] => 在家健身
  [recommend] => 0
  [published] => 1580720203
  [sort] => 0
  [title] => 在家健身
  [url] => /p/677994.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 在家健身
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 2
  [terms] => Array
    (
      [0] => 221027
    )

  [appid] => 3
  [catids] => ,14,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3246782
          [url] => /a/10001/202002/de4d4256f856538ae51fbf187328c7c1.jpg
        )

    )

  [id] => 677994
  [tran_published] => 02-03
  [model] => 链接
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 在家健身
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多

什么平台送彩金的 67娱乐系统 2019送彩金500的网站大白菜 送彩金的彩票网 有什么下载送彩金的网站啊 送彩金的娱乐游戏平台 免费送彩金的娱乐网 网上现金游戏注册送彩金 开火车送彩金 充值送彩金购彩软件