Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] =>        
  [recommend] => 0
  [published] => 1592788454
  [sort] => 0
  [title] => 新生活、新盼头——脱贫攻坚新形势速览
  [url] => http://m.14letters.com/xsdxzwxpz3601/p/691306.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 脱贫
      [1] => 攻坚
      [2] => 贫困人口
      [3] => 贫困
      [4] => 贫困县
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 35828
      [1] => 400
      [2] => 29837
      [3] => 12845
      [4] => 36461
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1867,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 691306
  [tran_published] => 06-22
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 46
  [shares] => 0
  [digg] => 46
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 脱贫
          [1] => 攻坚
          [2] => 贫困人口
          [3] => 贫困
          [4] => 贫困县
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] =>        
  [recommend] => 0
  [published] => 1589505085
  [sort] => 0
  [title] => 白云矿区:党建引领社会治理新模式
  [url] => http://m.14letters.com/xsdxzwxpz3601/p/686315.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 网格
      [1] => 社区
      [2] => 党建
      [3] => 党员
      [4] => 基层
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 2105
      [1] => 100102
      [2] => 323
      [3] => 9410
      [4] => 626
      [5] => 1550
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1867,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 686315
  [tran_published] => 05-15
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 网格
          [1] => 社区
          [2] => 党建
          [3] => 党员
          [4] => 基层
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 张鹿园
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 张鹿园
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1586738623
  [sort] => 0
  [title] => 包头市助力农牧民工等群体“求职有门、就业有路、困难有助”
  [url] => http://m.14letters.com/xsdxzwxpz3601/p/683757.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 招聘
      [1] => 就业
      [2] => 网络
      [3] => 毕业生
      [4] => 包头
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 428
      [1] => 23701
      [2] => 1580
      [3] => 431
      [4] => 3537
      [5] => 45
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,35,2005,1867,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 683757
  [tran_published] => 04-13
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 360
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 招聘
          [1] => 就业
          [2] => 网络
          [3] => 毕业生
          [4] => 包头
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 张富博
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 张富博
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3151510
      [url] => /a/10001/202001/fbea01f51448a8a0e7ea75ab3e8b37d0.jpeg
    )

  [description] =>        
  [recommend] => 0
  [published] => 1579568653
  [sort] => 0
  [title] => 2019包头体育在实践中前行
  [url] => http://m.14letters.com/xsdxzwxpz3601/p/677225.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 体育
      [1] => 全市
      [2] => 足球
      [3] => 健身
      [4] => 2019
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 3352
      [1] => 23634
      [2] => 258
      [3] => 1812
      [4] => 5168
      [5] => 204137
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2017,1867,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3151510
          [url] => /a/10001/202001/fbea01f51448a8a0e7ea75ab3e8b37d0.jpeg
        )

    )

  [id] => 677225
  [tran_published] => 01-21
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 453
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 体育
          [1] => 全市
          [2] => 足球
          [3] => 健身
          [4] => 2019
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 李楷谨
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 李楷谨
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] =>             
  [recommend] => 0
  [published] => 1579482188
  [sort] => 0
  [title] => 治乱疏堵 市民出行更便捷 ——2019年我市交管工作综述
  [url] => http://m.14letters.com/xsdxzwxpz3601/p/677127.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 交管
      [1] => 道路交通
      [2] => 2019
      [3] => 精准
      [4] => 勤务
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 12304
      [1] => 100102
      [2] => 29074
      [3] => 204137
      [4] => 37307
      [5] => 48037
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2017,1867,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 677127
  [tran_published] => 01-20
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 226
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 1
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 交管
          [1] => 道路交通
          [2] => 2019
          [3] => 精准
          [4] => 勤务
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 张鹿园
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 张鹿园
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3135426
      [url] => /a/10001/202001/402dbe9a4d1b5197835231bc6aa9b79d.jpeg
    )

  [description] =>          
  [recommend] => 0
  [published] => 1579395171
  [sort] => 0
  [title] => 我市推进放心肉菜示范超市、食用农产品食品安全示范市场创建工作
  [url] => http://m.14letters.com/xsdxzwxpz3601/p/677007.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 示范
      [1] => 食品安全
      [2] => 食用
      [3] => 农产品
      [4] => 超市
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 664
      [1] => 107878
      [2] => 7287
      [3] => 3694
      [4] => 5141
      [5] => 469
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2017,1867,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3135426
          [url] => /a/10001/202001/402dbe9a4d1b5197835231bc6aa9b79d.jpeg
        )

    )

  [id] => 677007
  [tran_published] => 01-19
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 248
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 示范
          [1] => 食品安全
          [2] => 食用
          [3] => 农产品
          [4] => 超市
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 李岸
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 李岸
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] =>         
  [recommend] => 0
  [published] => 1579223779
  [sort] => 0
  [title] => 高新区:打好组合拳服务民营经济
  [url] => http://m.14letters.com/xsdxzwxpz3601/p/676891.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 企业
      [1] => 高新区
      [2] => 2019
      [3] => 稀土
      [4] => 审批
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 59
      [1] => 8814
      [2] => 695
      [3] => 204137
      [4] => 694
      [5] => 13135
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,35,1867,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 676891
  [tran_published] => 01-17
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 493
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 企业
          [1] => 高新区
          [2] => 2019
          [3] => 稀土
          [4] => 审批
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 张海芳
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 张海芳
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] =>             
  [recommend] => 0
  [published] => 1579223307
  [sort] => 0
  [title] => 畅通联系青年的“最后一公里”
  [url] => http://m.14letters.com/xsdxzwxpz3601/p/676885.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 志愿者
      [1] => 团组织
      [2] => 共青团
      [3] => 基层
      [4] => 青年
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 23
      [1] => 3894
      [2] => 45935
      [3] => 4948
      [4] => 1550
      [5] => 977
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,35,1867,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 676885
  [tran_published] => 01-17
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 489
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 王雪仙
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 王雪仙
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 志愿者
          [1] => 团组织
          [2] => 共青团
          [3] => 基层
          [4] => 青年
        )

    )

  [source] => 
)
    

查看更多

qq等级送彩金线上娱乐 澳客彩票 最新注册送彩金棋牌 彩票大赢家 棋牌送彩金且可提现的网站 彩票大赢家 2019送彩金500的网站大白菜 彩票大赢家 百家乐送彩金最新资讯 送彩金棋牌