Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 0
      [url] => http://img.baotounews.com/a/10001/201905/7168cfeba3ebe7fd56022515ccf1e2a7.jpg
    )

  [description] => 师生说第三期
  [recommend] => 0
  [published] => 1559289076
  [sort] => 0
  [title] => 师生说第三期
  [url] => http://m.14letters.com/xinwenmahoupao/p/664959.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 师生说第三期
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 207694
    )

  [appid] => 4
  [catids] => ,17,227,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 0
          [url] => http://img.baotounews.com/a/10001/201905/7168cfeba3ebe7fd56022515ccf1e2a7.jpg
        )

    )

  [id] => 664959
  [tran_published] => 2019-05-31
  [model] => 视频
  [playtime] => 38:52
  [video] => http://video.baotounews.com/fs/transcode/20190531/fac/1754_1559287835_transv.mp4
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 师生说第三期
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 视频中需体现事件时间、地点,需完整叙述事件过程,时间、地点如视频中无法体现,需配以文字说明。
  [recommend] => 0
  [published] => 1552612394
  [sort] => 0
  [title] => 包头新闻网公开征集图片
  [url] => http://m.14letters.com/xinwenmahoupao/p/654439.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 视频
      [1] => 地点
      [2] => 事件
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1905
      [1] => 1488
      [2] => 832
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,227,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 654439
  [tran_published] => 2019-03-15
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 467
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 视频
          [1] => 地点
          [2] => 事件
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 0
      [url] => 
    )

  [description] => 包头二十四小时
  [recommend] => 0
  [published] => 1524820476
  [sort] => 0
  [title] => 包头二十四小时
  [url] => http://m.14letters.com/xinwenmahoupao/p/598097.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 包头二十四小时
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 129069
    )

  [appid] => 4
  [catids] => ,17,227,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 0
          [url] => 
        )

    )

  [id] => 598097
  [tran_published] => 2018-04-27
  [model] => 视频
  [playtime] => 06:09
  [video] => http://video.baotounews.com/2018/0427/04280862d0ecfc6a155d4b43b4f76e76sd/index.mp4
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 包头二十四小时
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 427380
      [url] => /a/10001/2016/0810/1470813856992.jpg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1470813861
  [sort] => 0
  [title] => 包头男子借着酒劲儿跟警察动手了
  [url] => /p/511396.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 3
  [catids] => ,227,17,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 427380
          [url] => /a/10001/2016/0810/1470813856992.jpg
        )

    )

  [id] => 511396
  [tran_published] => 2016-08-10
  [model] => 链接
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多

买彩票充值送彩金 送彩金的娱乐棋牌游戏 电子娱乐送彩金论坛 有什么下载送彩金的网站啊 全讯网送彩金 太阳城送彩金 微信pk10机器人漏洞 论坛跳槽送彩金 时时彩机器人 百家乐免费送彩金