Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4571769
          [url] => /a/10001/202008/3626aee1a90b9bdd6334d9950be5e117.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 移动机器人
      [1] => 内蒙古
      [2] => 导航
      [3] => 激光
      [4] => 智能
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 66922
      [1] => 236659
      [2] => 30
      [3] => 6333
      [4] => 16997
      [5] => 1428
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,5,
  [url] => http://m.14letters.com/xinwen/p/699380.html
  [title] => 牛!内工大自主研发移动机器人,获科技成果转化项目支持!
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1596793507
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4571769
      [url] => /a/10001/202008/3626aee1a90b9bdd6334d9950be5e117.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 699380
  [tran_published] => 08-07
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 29
  [shares] => 0
  [digg] => 29
  [all_pv] => 0
  [source] => 中国新闻网
  [content_terms] => Array
    (
      [4] => Array
        (
          [0] => 中国新闻网
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 移动机器人
          [1] => 内蒙古
          [2] => 导航
          [3] => 激光
          [4] => 智能
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4571752
      [url] => /a/10001/202008/096bfb97d847f69f8e6898fcb60e124a.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1596792922
  [sort] => 0
  [title] => 获刑7年!呼和浩特宣判扫黑除恶以来首例涉“伞”案件 
  [url] => http://m.14letters.com/xinwen/p/699375.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 黑社会
      [1] => 包庇
      [2] => 纵容
      [3] => 武川县
      [4] => 被告人
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 38936
      [1] => 67274
      [2] => 22934
      [3] => 236657
      [4] => 31792
      [5] => 29960
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,5,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4571752
          [url] => /a/10001/202008/096bfb97d847f69f8e6898fcb60e124a.jpeg
        )

    )

  [id] => 699375
  [tran_published] => 08-07
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 46
  [shares] => 0
  [digg] => 46
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 黑社会
          [1] => 包庇
          [2] => 纵容
          [3] => 武川县
          [4] => 被告人
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 呼和浩特晚报
        )

    )

  [source] => 呼和浩特晚报
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4571630
          [url] => /a/10001/202008/72d5868e917a746162a69c618d6d5553.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 岗位
      [1] => 招聘
      [2] => 编码
      [3] => 定向
      [4] => 调整
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1315
      [1] => 428
      [2] => 15944
      [3] => 46039
      [4] => 718
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,5,
  [url] => http://m.14letters.com/xinwen/p/699359.html
  [title] => 速看!东河区公开招聘教师岗位有调整,具体情况是……
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1596791293
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4571630
      [url] => /a/10001/202008/72d5868e917a746162a69c618d6d5553.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 699359
  [tran_published] => 08-07
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 40
  [shares] => 3
  [digg] => 40
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 岗位
          [1] => 招聘
          [2] => 编码
          [3] => 定向
          [4] => 调整
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4571590
          [url] => /a/10001/202008/0689c5685eb552ef2f3ee5f3b178431e.jpeg
        )

      [1] => Array
        (
          [id] => 4571591
          [url] => /a/10001/202008/8f32fce7da756852c2fe1c5b4603e194.jpeg
        )

      [2] => Array
        (
          [id] => 4571593
          [url] => /a/10001/202008/5b379057fe80edc50f44a407b157d621.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 罂粟
      [1] => 毒品
      [2] => 种植
      [3] => 非法
      [4] => 辽河
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 191
      [1] => 234700
      [2] => 1331
      [3] => 34646
      [4] => 8700
      [5] => 16208
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,5,
  [url] => http://m.14letters.com/xinwen/p/699354.html
  [title] => 要干嘛? 通辽一农民竟在家里种植毒品,结果…… 
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1596790607
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4571590
      [url] => /a/10001/202008/0689c5685eb552ef2f3ee5f3b178431e.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 0
  [id] => 699354
  [tran_published] => 08-07
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 36
  [shares] => 0
  [digg] => 36
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 罂粟
          [1] => 毒品
          [2] => 种植
          [3] => 非法
          [4] => 辽河
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 平安通辽
        )

    )

  [source] => 平安通辽
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4571517
          [url] => /a/10001/202008/754b3269e714f7885215f426fa918f9a.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 石崖
      [1] => 生态
      [2] => 公园
      [3] => 乌兰察布
      [4] => 有马艺
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 57591
      [1] => 71956
      [2] => 1162
      [3] => 632
      [4] => 2204
      [5] => 236623
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,5,1987,
  [url] => http://m.14letters.com/xinwen/p/699347.html
  [title] => 周末好去处!8月9日,乌兰察布市马赛文化艺术节约起来! 
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1596789428
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4571517
      [url] => /a/10001/202008/754b3269e714f7885215f426fa918f9a.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 699347
  [tran_published] => 08-07
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 25
  [shares] => 0
  [digg] => 25
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 石崖
          [1] => 生态
          [2] => 公园
          [3] => 乌兰察布
          [4] => 有马艺
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 乌兰察布日报
        )

    )

  [source] => 乌兰察布日报
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4571418
          [url] => /a/thumb/10001/202008/feb46ea12a93b416191e60068b398f9d.jpeg@w1000_h562.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 用户
      [1] => 供热
      [2] => 热力
      [3] => 停止
      [4] => 热线
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1632
      [1] => 10465
      [2] => 2009
      [3] => 35618
      [4] => 2013
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,5,
  [url] => http://m.14letters.com/xinwen/p/699341.html
  [title] => 包头人注意!今冬采暖期快要到了,暖气费多少钱?停暖手续咋办?
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1596787606
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4571418
      [url] => /a/thumb/10001/202008/feb46ea12a93b416191e60068b398f9d.jpeg@w1000_h562.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 2
  [id] => 699341
  [tran_published] => 08-07
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 46
  [shares] => 4
  [digg] => 46
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 用户
          [1] => 供热
          [2] => 热力
          [3] => 停止
          [4] => 热线
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4571302
      [url] => /a/10001/202008/606b1e924735fa558232cfcb82fe1983.png
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1596787061
  [sort] => 0
  [title] => 突发!呼市火车站两辆公交车相撞,事故致...
  [url] => http://m.14letters.com/xinwen/p/699338.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 公交车
      [1] => 车祸
      [2] => 82
      [3] => 两辆
      [4] => 乘客
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 2
  [terms] => Array
    (
      [0] => 2485
      [1] => 221480
      [2] => 828
      [3] => 236616
      [4] => 204334
      [5] => 1176
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,5,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4571302
          [url] => /a/10001/202008/606b1e924735fa558232cfcb82fe1983.png
        )

    )

  [id] => 699338
  [tran_published] => 08-07
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 41
  [shares] => 0
  [digg] => 41
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 公交车
          [1] => 车祸
          [2] => 82
          [3] => 两辆
          [4] => 乘客
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 都市全接触
        )

    )

  [source] => 都市全接触
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4571337
      [url] => /a/10001/202008/51dfdc008004b8a67f644f8ec9c9a810.png
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1596786517
  [sort] => 0
  [title] => 怪现象!网店挂出“陪骂、代骂林有有”服务,10块钱一小时
  [url] => http://m.14letters.com/xinwen/p/699335.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 网友
      [1] => 林有
      [2] => 10
      [3] => 服务
      [4] => 顾佳
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 84
      [1] => 236613
      [2] => 11064
      [3] => 181
      [4] => 236614
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,5,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4571337
          [url] => /a/10001/202008/51dfdc008004b8a67f644f8ec9c9a810.png
        )

    )

  [id] => 699335
  [tran_published] => 08-07
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 33
  [shares] => 1
  [digg] => 33
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 网友
          [1] => 林有
          [2] => 10
          [3] => 服务
          [4] => 顾佳
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多

彩金宏辉送彩金 最新注册送彩金棋牌 天音彩票注册 澳客彩票 天音彩票注册 时时彩飞单机器人 充值送彩金的彩票网 送彩金彩票网 博彩送彩金38元 棋牌游戏送彩金38