Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1574327879
  [sort] => 0
  [title] => “包头大学生集聚计划”初始认证登记表
  [url] => http://m.14letters.com/xiazaizhuanqu/p/674501.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,581,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 674501
  [tran_published] => 2019-11-21
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 218
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1574327825
  [sort] => 0
  [title] => “包头大学生集聚计划”初始认证流程
  [url] => http://m.14letters.com/xiazaizhuanqu/p/674500.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,581,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 674500
  [tran_published] => 2019-11-21
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 368
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1574327702
  [sort] => 0
  [title] => “包头大学生集聚计划”初始认证范围及所需证件
  [url] => http://m.14letters.com/xiazaizhuanqu/p/674499.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,581,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 674499
  [tran_published] => 2019-11-21
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 212
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多

qq等级送彩金线上娱乐 送彩金500的网站大白菜不看id 易迅彩票送彩金 真人百家乐赠送彩金 送彩金论坛 皇家赌场送彩金 开火车送彩金 申请送彩金的网站 众盈彩票APP 时时彩平台推荐网站送彩金