Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4986673
      [url] => /a/10001/202009/57681067e85f277891747c20dd9266c9.jpeg
    )

  [description] =>      
  [recommend] => 0
  [published] => 1601021023
  [sort] => 0
  [title] => 【央视快评】牢记为农服务根本宗旨
  [url] => /p/707020.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 牢记为农服务根本宗旨
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 241088
    )

  [appid] => 3
  [catids] => ,2002,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4986673
          [url] => /a/10001/202009/57681067e85f277891747c20dd9266c9.jpeg
        )

    )

  [id] => 707020
  [tran_published] => 59分钟前
  [model] => 链接
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 牢记为农服务根本宗旨
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1601020911
  [sort] => 0
  [title] => 外交习语丨习主席的这场视频会见,向世界传递三大信号
  [url] => http://m.14letters.com/szyw/p/707019.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 联合国
      [1] => 习近平
      [2] => 特雷斯
      [3] => 会见
      [4] => 中国
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 5657
      [1] => 221246
      [2] => 305
      [3] => 209319
      [4] => 89914
      [5] => 39
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2002,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 707019
  [tran_published] => 1小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 49
  [shares] => 0
  [digg] => 49
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 联合国
          [1] => 习近平
          [2] => 特雷斯
          [3] => 会见
          [4] => 中国
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 新华视点
        )

    )

  [source] => 新华视点
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1601020569
  [sort] => 0
  [title] => 联播+ | 如何构建后疫情时代的国际关系 习近平这样说
  [url] => http://m.14letters.com/szyw/p/707015.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 78904
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2002,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 707015
  [tran_published] => 1小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 40
  [shares] => 3
  [digg] => 40
  [all_pv] => 0
  [source] => 央视网
  [content_terms] => Array
    (
      [4] => Array
        (
          [0] => 央视网
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] =>      
  [recommend] => 0
  [published] => 1601006946
  [sort] => 0
  [title] => 习近平为这家“老字号”点赞
  [url] => http://m.14letters.com/szyw/p/706989.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 合作社
      [1] => 供销
      [2] => 服务
      [3] => 习近平
      [4] => 农民
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 727
      [1] => 66916
      [2] => 39122
      [3] => 181
      [4] => 305
      [5] => 159
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2002,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 706989
  [tran_published] => 4小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 24
  [shares] => 0
  [digg] => 24
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 合作社
          [1] => 供销
          [2] => 服务
          [3] => 习近平
          [4] => 农民
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 新华网
        )

    )

  [source] => 新华网
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4986135
      [url] => /a/10001/202009/f1e0907513d4583543796ed630eb54ae.jpg
    )

  [description] =>     
  [recommend] => 0
  [published] => 1601006874
  [sort] => 0
  [title] => 焦点访谈:世界问题多得很 大得很 怎么办?
  [url] => /p/706988.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 焦点访谈
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 34698
    )

  [appid] => 3
  [catids] => ,2002,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4986135
          [url] => /a/10001/202009/f1e0907513d4583543796ed630eb54ae.jpg
        )

    )

  [id] => 706988
  [tran_published] => 4小时前
  [model] => 链接
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 焦点访谈
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1601003519
  [sort] => 0
  [title] => 习近平对“十四五”规划编制工作网上意见征求活动作出重要指示强调 更好发挥互联网在倾听人民呼声 汇聚人民智慧方面的作用
  [url] => http://m.14letters.com/szyw/p/706980.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 66916
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2002,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 706980
  [tran_published] => 5小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 31
  [shares] => 16
  [digg] => 31
  [all_pv] => 0
  [source] => 新华网
  [content_terms] => Array
    (
      [4] => Array
        (
          [0] => 新华网
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] =>          
  [recommend] => 0
  [published] => 1600995521
  [sort] => 0
  [title] => 联播+|定调“十四五”,习近平始终强调这个发展思想
  [url] => http://m.14letters.com/szyw/p/706908.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 十四五
      [1] => 人民
      [2] => 总书记
      [3] => 联播
      [4] => 所盼
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 220311
      [1] => 21549
      [2] => 3385
      [3] => 224914
      [4] => 241030
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2002,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 706908
  [tran_published] => 8小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 25
  [shares] => 0
  [digg] => 25
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 十四五
          [1] => 人民
          [2] => 总书记
          [3] => 联播
          [4] => 所盼
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] =>       
  [recommend] => 0
  [published] => 1600995435
  [sort] => 0
  [title] => 世界的未来会怎样?习近平回应时代之变
  [url] => http://m.14letters.com/szyw/p/706906.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 习近平
      [1] => 联合国
      [2] => 75
      [3] => 疫情
      [4] => 坚定
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 305
      [1] => 128585
      [2] => 5657
      [3] => 145851
      [4] => 26258
      [5] => 208585
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2002,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 706906
  [tran_published] => 8小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 43
  [shares] => 0
  [digg] => 43
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 习近平
          [1] => 联合国
          [2] => 75
          [3] => 疫情
          [4] => 坚定
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 人民日报客户端
        )

    )

  [source] => 人民日报客户端
  [author] => Array
    (
    )

)
    

查看更多

彩金宏辉送彩金 博彩送彩金38元 网上送彩金的网站 送彩金彩票网 送彩金的网站有那些 pk10机器人 鼎盛赛车机器人 2019白菜网送彩金 送彩金棋牌网站 百家乐送彩金