Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1835560
      [url] => /a/10001/201810/c9a8d775a268f7622130cc135f979bf8.jpg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1540601136
  [sort] => 0
  [title] => 市政协召开主席(扩大)会议暨专题协商会
  [url] => http://m.14letters.com/szxbgt/p/626737.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 人才
      [1] => 市政协
      [2] => 协商
      [3] => 专题
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 3496
      [1] => 23634
      [2] => 9668
      [3] => 585
      [4] => 6879
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,35,38,807,943,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1835560
          [url] => /a/10001/201810/c9a8d775a268f7622130cc135f979bf8.jpg
        )

    )

  [id] => 626737
  [tran_published] => 2018-10-27
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 330
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 1
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 人才
          [1] => 市政协
          [2] => 协商
          [3] => 专题
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 李楷谨
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 李楷谨
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1726018
      [url] => /a/10001/201810/69aa0467d8ef8e67e5f90952f672e1eb.jpg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1539305940
  [sort] => 0
  [title] => 自治区政协调研组来包进行专题调研
  [url] => http://m.14letters.com/szxbgt/p/624730.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 债务
      [1] => 农牧民
      [2] => 化解
      [3] => 脱贫
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 7455
      [1] => 23634
      [2] => 725
      [3] => 21540
      [4] => 35828
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,35,38,807,943,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1726018
          [url] => /a/10001/201810/69aa0467d8ef8e67e5f90952f672e1eb.jpg
        )

    )

  [id] => 624730
  [tran_published] => 2018-10-12
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 481
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 债务
          [1] => 农牧民
          [2] => 化解
          [3] => 脱贫
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 李楷谨
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 李楷谨
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1606183
      [url] => /a/10001/201809/37fdf62466c524e35bf8622997e05657.jpg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1537923438
  [sort] => 0
  [title] => 市政协召开主席(扩大)会议暨专题协商会
  [url] => http://m.14letters.com/szxbgt/p/622342.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 民营企业
      [1] => 市政协
      [2] => 政协
      [3] => 全力支持
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 3012
      [1] => 23634
      [2] => 9668
      [3] => 9250
      [4] => 151756
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,38,943,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1606183
          [url] => /a/10001/201809/37fdf62466c524e35bf8622997e05657.jpg
        )

    )

  [id] => 622342
  [tran_published] => 2018-09-26
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 330
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 民营企业
          [1] => 市政协
          [2] => 政协
          [3] => 全力支持
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 李楷谨
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 李楷谨
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1560055
      [url] => /a/10001/201809/a97bfb6f5198fabb2903be7cdd9e4c34.jpg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1537404653
  [sort] => 0
  [title] => 市政协举办专题学习培训会
  [url] => http://m.14letters.com/szxbgt/p/621475.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 人民政协
      [1] => 委员
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 2608
      [1] => 23634
      [2] => 3659
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,38,943,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1560055
          [url] => /a/10001/201809/a97bfb6f5198fabb2903be7cdd9e4c34.jpg
        )

    )

  [id] => 621475
  [tran_published] => 2018-09-20
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 464
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 人民政协
          [1] => 委员
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 李楷谨
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 李楷谨
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1550329
      [url] => /a/10001/201809/53ee982935792bb41f3d29613d548fd6.jpg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1537317981
  [sort] => 0
  [title] => 市政协召开常委会暨专题协商会
  [url] => http://m.14letters.com/szxbgt/p/621190.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 市政协
      [1] => 营造
      [2] => 企业家
      [3] => 环境
      [4] => 协商
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 9668
      [1] => 23634
      [2] => 76831
      [3] => 3678
      [4] => 58
      [5] => 585
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,38,943,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1550329
          [url] => /a/10001/201809/53ee982935792bb41f3d29613d548fd6.jpg
        )

    )

  [id] => 621190
  [tran_published] => 2018-09-19
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 356
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 市政协
          [1] => 营造
          [2] => 企业家
          [3] => 环境
          [4] => 协商
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 李楷谨
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 李楷谨
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1541860
      [url] => /a/10001/201809/62db51518cc7fd43f0cc462c4518765d.jpg
    )

  [description] => 达茂旗政协坚持主席带队助力脱贫攻坚,坚持政协机关包联贫困村,因户因人对症施策,帮助因病致贫的国贫户解决医药费报销难的问题,切实聚焦脱贫攻坚。
  [recommend] => 0
  [published] => 1537235401
  [sort] => 0
  [title] => 市政协系统扎实助力脱贫攻坚工作
  [url] => http://m.14letters.com/szxbgt/p/621046.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 攻坚
      [1] => 扶贫
      [2] => 政协
      [3] => 脱贫
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 23634
      [1] => 9250
      [2] => 35828
      [3] => 2586
      [4] => 400
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,38,943,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1541860
          [url] => /a/10001/201809/62db51518cc7fd43f0cc462c4518765d.jpg
        )

    )

  [id] => 621046
  [tran_published] => 2018-09-18
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 301
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 2
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 李楷谨
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 李楷谨
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 政协
          [1] => 脱贫
          [2] => 扶贫
          [3] => 攻坚
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1406221
      [url] => /a/10001/201809/8ba4fb5e97255ca5c38f6399f86a6867.jpg
    )

  [description] => 报告结合全国地方政协秘书长会议、全国政协专委会主任会议、全国政协系统党的建设工作座谈会精神,从专委会的历史和基本特征、八大经常性工作和六大工作任务、如何做好新形势下专委会工作等多方面,解读了当前专委会工作的新部署新举措新要求。
  [recommend] => 0
  [published] => 1535762607
  [sort] => 0
  [title] => 市政协举办“政协讲堂”专题学习会
  [url] => http://m.14letters.com/szxbgt/p/617779.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 政协
      [1] => 宣讲
      [2] => 专委会
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 18122
      [1] => 23634
      [2] => 9250
      [3] => 9809
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,35,38,807,943,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1406221
          [url] => /a/10001/201809/8ba4fb5e97255ca5c38f6399f86a6867.jpg
        )

    )

  [id] => 617779
  [tran_published] => 2018-09-01
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 485
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 专委会
          [1] => 政协
          [2] => 宣讲
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 李楷谨
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 李楷谨
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1345291
      [url] => /a/10001/201807/29c67f0988459035ebc39fed8fbf9bef.jpg
    )

  [description] => 市政协主席会议成员与所联系地区、苏木乡镇(街道)党政主要领导共同承担贫困人口脱贫、贫困地区摘帽的责任,并直接帮助指导所联系地区1个贫困嘎查村和3户贫困户实现脱贫。
  [recommend] => 0
  [published] => 1532675668
  [sort] => 0
  [title] => 【打赢脱贫攻坚战】全市政协系统积极助力脱贫攻坚
  [url] => http://m.14letters.com/szxbgt/p/613115.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 攻坚
      [1] => 市政协
      [2] => 帮扶
      [3] => 脱贫
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 23634
      [1] => 35828
      [2] => 22944
      [3] => 400
      [4] => 9668
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,38,943,1672,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1345291
          [url] => /a/10001/201807/29c67f0988459035ebc39fed8fbf9bef.jpg
        )

    )

  [id] => 613115
  [tran_published] => 2018-07-27
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 306
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 2
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 李楷谨
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 李楷谨
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 脱贫
          [1] => 帮扶
          [2] => 攻坚
          [3] => 市政协
        )

    )

  [source] => 
)
    

查看更多

爱彩送彩金 送彩金论坛 那个娱乐网送彩金 那个棋牌游戏送彩金 真钱棋牌注册送彩金 开火车送彩金 那个娱乐网送彩金 什么平台送彩金的 博彩送彩金18元 3d黑彩平台送彩金