Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4301988
      [url] => /a/10001/202007/0739adaa268c9a08c6f4f2b8a0b06af4.jpg
    )

  [description] =>     
  [recommend] => 0
  [published] => 1593773426
  [sort] => 0
  [title] => 包头市举办2020年创建全国文明城市培训会
  [url] => http://m.14letters.com/szbt/p/693279.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 创城
      [1] => 文明城市
      [2] => 培训
      [3] => 创建
      [4] => 争创
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 9576
      [1] => 9269
      [2] => 1054
      [3] => 16447
      [4] => 8636
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2017,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4301988
          [url] => /a/10001/202007/0739adaa268c9a08c6f4f2b8a0b06af4.jpg
        )

    )

  [id] => 693279
  [tran_published] => 07-03
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 24
  [shares] => 0
  [digg] => 24
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 创城
          [1] => 文明城市
          [2] => 培训
          [3] => 创建
          [4] => 争创
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4295068
      [url] => /a/10001/202006/ffa43b223a355d546d4587a1428b59e3.png
    )

  [description] =>      
  [recommend] => 0
  [published] => 1593420069
  [sort] => 0
  [title] => 美食季上的非遗味道
  [url] => http://m.14letters.com/szbt/p/692393.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 技艺
      [1] => 传承
      [2] => 贾茂田
      [3] => 金属丝
      [4] => 青城
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 5446
      [1] => 67268
      [2] => 14945
      [3] => 231294
      [4] => 231295
      [5] => 10831
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2017,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4295068
          [url] => /a/10001/202006/ffa43b223a355d546d4587a1428b59e3.png
        )

    )

  [id] => 692393
  [tran_published] => 06-29
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 32
  [shares] => 0
  [digg] => 32
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 技艺
          [1] => 传承
          [2] => 贾茂田
          [3] => 金属丝
          [4] => 青城
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 内蒙古新闻网
        )

    )

  [source] => 内蒙古新闻网
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] =>         
  [recommend] => 0
  [published] => 1593419827
  [sort] => 0
  [title] => 内蒙古社会主义学院新校区建设项目开工奠基 布小林出席开工仪式
  [url] => http://m.14letters.com/szbt/p/692389.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 内蒙古
      [1] => 学院
      [2] => 自治区
      [3] => 校区
      [4] => 社会主义
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 30
      [1] => 67268
      [2] => 4701
      [3] => 215
      [4] => 25682
      [5] => 1327
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2017,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 692389
  [tran_published] => 06-29
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 43
  [shares] => 0
  [digg] => 43
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 内蒙古
          [1] => 学院
          [2] => 自治区
          [3] => 校区
          [4] => 社会主义
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 内蒙古新闻网
        )

    )

  [source] => 内蒙古新闻网
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] =>         
  [recommend] => 0
  [published] => 1593419819
  [sort] => 0
  [title] => 内蒙古社会主义学院新校区建设项目开工奠基 布小林出席开工仪式
  [url] => http://m.14letters.com/szbt/p/692388.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 内蒙古
      [1] => 学院
      [2] => 自治区
      [3] => 校区
      [4] => 社会主义
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 30
      [1] => 67268
      [2] => 4701
      [3] => 215
      [4] => 25682
      [5] => 1327
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2017,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 692388
  [tran_published] => 06-29
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 内蒙古
          [1] => 学院
          [2] => 自治区
          [3] => 校区
          [4] => 社会主义
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 内蒙古新闻网
        )

    )

  [source] => 内蒙古新闻网
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] =>       
  [recommend] => 0
  [published] => 1593419682
  [sort] => 0
  [title] => 石泰峰主持召开全区总河湖长会议暨河湖长制工作推进会议强调 着力解决突出问题 持续改善河湖面貌 为打造水清河美的内蒙古作出应有贡献 布小林出席
  [url] => http://m.14letters.com/szbt/p/692384.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 河湖
      [1] => 长制
      [2] => 自治区
      [3] => 保护
      [4] => 石泰峰
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 44435
      [1] => 67268
      [2] => 213154
      [3] => 215
      [4] => 274
      [5] => 217383
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2017,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 692384
  [tran_published] => 06-29
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 34
  [shares] => 0
  [digg] => 34
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 河湖
          [1] => 长制
          [2] => 自治区
          [3] => 保护
          [4] => 石泰峰
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 内蒙古新闻网
        )

    )

  [source] => 内蒙古新闻网
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] =>       
  [recommend] => 0
  [published] => 1593419661
  [sort] => 0
  [title] => 石泰峰主持召开全区总河湖长会议暨河湖长制工作推进会议强调 着力解决突出问题 持续改善河湖面貌 为打造水清河美的内蒙古作出应有贡献 布小林出席
  [url] => http://m.14letters.com/szbt/p/692383.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 河湖
      [1] => 长制
      [2] => 自治区
      [3] => 保护
      [4] => 石泰峰
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 44435
      [1] => 67268
      [2] => 213154
      [3] => 215
      [4] => 274
      [5] => 217383
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2017,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 692383
  [tran_published] => 06-29
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 河湖
          [1] => 长制
          [2] => 自治区
          [3] => 保护
          [4] => 石泰峰
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 内蒙古新闻网
        )

    )

  [source] => 内蒙古新闻网
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] =>        
  [recommend] => 0
  [published] => 1593419578
  [sort] => 0
  [title] => 自治区扶贫开发领导小组召开会议 研究部署下一阶段脱贫攻坚工作 石泰峰主持 布小林出席
  [url] => http://m.14letters.com/szbt/p/692382.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 脱贫
      [1] => 攻坚
      [2] => 扶贫
      [3] => 帮扶
      [4] => 自治区
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 35828
      [1] => 67268
      [2] => 400
      [3] => 2586
      [4] => 22944
      [5] => 215
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2017,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 692382
  [tran_published] => 06-29
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 25
  [shares] => 0
  [digg] => 25
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 脱贫
          [1] => 攻坚
          [2] => 扶贫
          [3] => 帮扶
          [4] => 自治区
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 内蒙古新闻网
        )

    )

  [source] => 内蒙古新闻网
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] =>       
  [recommend] => 0
  [published] => 1593419518
  [sort] => 0
  [title] => 自治区党委常委会召开会议 研究部署防范化解重大风险和意识形态工作 决定召开自治区党委十届十二次全会 石泰峰主持
  [url] => http://m.14letters.com/szbt/p/692381.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 意识形态
      [1] => 自治区
      [2] => 工作
      [3] => 党委
      [4] => 化解
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 44443
      [1] => 67268
      [2] => 215
      [3] => 174
      [4] => 8437
      [5] => 21540
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2017,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 692381
  [tran_published] => 06-29
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 50
  [shares] => 1
  [digg] => 50
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 意识形态
          [1] => 自治区
          [2] => 工作
          [3] => 党委
          [4] => 化解
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 内蒙古新闻网
        )

    )

  [source] => 内蒙古新闻网
  [author] => Array
    (
    )

)
    

查看更多

足彩送彩金 爱彩送彩金 送彩金的娱乐网 网上现金赌博送彩金 2019白菜网送彩金 白菜送彩金论坛 免费送彩金的棋牌 澳客彩票开户 充值送彩金购彩软件 银行卡送彩金