Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1594112409
  [sort] => 0
  [title] => 内蒙古纪委监委网上3D廉政教育展厅更新升级了 
  [url] => http://m.14letters.com/sjw/p/693795.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 廉政
      [1] => 监委
      [2] => 教育
      [3] => 纪委
      [4] => 展厅
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1574
      [1] => 105271
      [2] => 780
      [3] => 8680
      [4] => 16534
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,946,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 693795
  [tran_published] => 07-07
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 30
  [shares] => 0
  [digg] => 30
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 廉政
          [1] => 监委
          [2] => 教育
          [3] => 纪委
          [4] => 展厅
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1594112277
  [sort] => 0
  [title] => 刘奇凡:脱贫攻坚不获全胜决不收兵 
  [url] => http://m.14letters.com/sjw/p/693793.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 脱贫
      [1] => 攻坚
      [2] => 刘奇
      [3] => 监委
      [4] => 疫情
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 35828
      [1] => 400
      [2] => 218539
      [3] => 105271
      [4] => 26258
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,946,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 693793
  [tran_published] => 07-07
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 28
  [shares] => 0
  [digg] => 28
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 脱贫
          [1] => 攻坚
          [2] => 刘奇
          [3] => 监委
          [4] => 疫情
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4304627
      [url] => /a/10001/202007/2c710c02785af5e48acf95b8860fb7da.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1594027284
  [sort] => 0
  [title] => 中国纪检监察报 | 内蒙古首轮微腐败大清扫办结信访件5000余件蹲点督办化解陈年旧账 
  [url] => http://m.14letters.com/sjw/p/693620.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 监委
      [1] => 纪委
      [2] => 清扫
      [3] => 办结
      [4] => 内蒙古自治区
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 105271
      [1] => 8680
      [2] => 31207
      [3] => 26261
      [4] => 2317
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,946,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4304627
          [url] => /a/10001/202007/2c710c02785af5e48acf95b8860fb7da.jpeg
        )

    )

  [id] => 693620
  [tran_published] => 07-06
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 36
  [shares] => 0
  [digg] => 36
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 监委
          [1] => 纪委
          [2] => 清扫
          [3] => 办结
          [4] => 内蒙古自治区
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1594026866
  [sort] => 0
  [title] => 各地区纪检监察工作动态 
  [url] => http://m.14letters.com/sjw/p/693615.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 监督
      [1] => 巡察
      [2] => 腐败
      [3] => 监委
      [4] => 信访
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1471
      [1] => 38300
      [2] => 8929
      [3] => 105271
      [4] => 15959
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,946,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 693615
  [tran_published] => 07-06
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 30
  [shares] => 0
  [digg] => 30
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 监督
          [1] => 巡察
          [2] => 腐败
          [3] => 监委
          [4] => 信访
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1594026487
  [sort] => 0
  [title] => 案管室党支部组织开展“喜迎建党99周年” 主题党日活动 
  [url] => http://m.14letters.com/sjw/p/693612.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,946,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 693612
  [tran_published] => 07-06
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 25
  [shares] => 0
  [digg] => 25
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4304543
      [url] => /a/10001/202007/cfedf81ee8ece37d9b232b9208c6ee73.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1594026058
  [sort] => 0
  [title] => 内蒙古自治区纪检监察大数据实验室包头研发应用中心揭牌成立 
  [url] => http://m.14letters.com/sjw/p/693608.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 纪检监察
      [1] => 监委
      [2] => 纪委
      [3] => 应用
      [4] => 研发
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 23761
      [1] => 105271
      [2] => 8680
      [3] => 2462
      [4] => 9400
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,946,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4304543
          [url] => /a/10001/202007/cfedf81ee8ece37d9b232b9208c6ee73.jpeg
        )

    )

  [id] => 693608
  [tran_published] => 07-06
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 41
  [shares] => 0
  [digg] => 41
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 纪检监察
          [1] => 监委
          [2] => 纪委
          [3] => 应用
          [4] => 研发
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4304540
      [url] => /a/10001/202007/10c273671b9d93d554a74bfd9f7f12e3.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1594026023
  [sort] => 0
  [title] => 包头市纪委监委召开煤炭资源领域违规违法问题专项整治监督工作推进会
  [url] => http://m.14letters.com/sjw/p/693607.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 专项
      [1] => 问题
      [2] => 整治
      [3] => 核查
      [4] => 线索
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 930
      [1] => 4
      [2] => 8627
      [3] => 21845
      [4] => 1896
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,946,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4304540
          [url] => /a/10001/202007/10c273671b9d93d554a74bfd9f7f12e3.jpeg
        )

    )

  [id] => 693607
  [tran_published] => 07-06
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 44
  [shares] => 0
  [digg] => 44
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 专项
          [1] => 问题
          [2] => 整治
          [3] => 核查
          [4] => 线索
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1594025923
  [sort] => 0
  [title] => 各地区扎实推进纪检监察各项工作 
  [url] => http://m.14letters.com/sjw/p/693605.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,946,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 693605
  [tran_published] => 07-06
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 50
  [shares] => 0
  [digg] => 50
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多

免费送彩金的棋牌 欢乐谷送彩金活动 博彩公司送彩金 送彩金200的网站大白菜 送彩金信誉娱乐平台 手机彩票送彩金 买彩票充值送彩金 棋牌游戏送彩金38 新会员充值送彩金平台 怎么找送彩金的网站