Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 955114
      [url] => /a/thumb/10001/201805/7196eca8683ed91343ffd44a48eed90d.png@w500_h375.png
    )

  [description] => 民警立即与物业公司人员来到楼顶,找到仍在楼顶玩耍的两个小孩,发现都是7、8岁的孩子。
  [recommend] => 0
  [published] => 1526976697
  [sort] => 0
  [title] => 淘气娃娃上楼顶 高空扔石惹祸事
  [url] => http://m.14letters.com/shouye/p/602560.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 民警
      [1] => 石头
      [2] => 楼顶
      [3] => 砸车
      [4] => 物业公司
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 456
      [1] => 6613
      [2] => 6165
      [3] => 35072
      [4] => 33790
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1249,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 955114
          [url] => /a/thumb/10001/201805/7196eca8683ed91343ffd44a48eed90d.png@w500_h375.png
        )

    )

  [id] => 602560
  [tran_published] => 2018-05-22
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 426
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 民警
          [1] => 楼顶
          [2] => 石头
          [3] => 物业公司
          [4] => 砸车
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 955102
      [url] => /a/thumb/10001/201805/5436145e747bc535c169ceee4eb4edc2.png@w498_h374.png
    )

  [description] => 考虑到女子人身安全及天气状况,九原交管二中队中队长赵刚劝说女子跟随民警们到九原二中队队部进行短暂休息,期间中队民警联系上了女子家属,等候家属接她回家。
  [recommend] => 0
  [published] => 1526975972
  [sort] => 0
  [title] => 包头一女子欲跳桥轻生 警民联动 成功救下
  [url] => http://m.14letters.com/shouye/p/602554.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 女子
      [1] => 民警
      [2] => 大桥
      [3] => 家属
      [4] => 救援队
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 43
      [1] => 872
      [2] => 4761
      [3] => 456
      [4] => 1827
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1249,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 955102
          [url] => /a/thumb/10001/201805/5436145e747bc535c169ceee4eb4edc2.png@w498_h374.png
        )

    )

  [id] => 602554
  [tran_published] => 2018-05-22
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 500
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 女子
          [1] => 大桥
          [2] => 救援队
          [3] => 民警
          [4] => 家属
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 717133
      [url] => /a/10001/201801/50a19c9c62c3413274bb100aee09a3ed.jpeg
    )

  [description] => 雪乡以外的雪乡 “赵家大院”并不是唯一一个败坏雪乡名声的。
  [recommend] => 0
  [published] => 1515122043
  [sort] => 0
  [title] => 网上退房申请越来越多 是谁砸了雪乡的“招牌”?
  [url] => http://m.14letters.com/shouye/p/581287.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 雪乡
      [1] => 赵家
      [2] => 樊兆义
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 4045
      [1] => 67911
      [2] => 110638
      [3] => 4058
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1249,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 717133
          [url] => /a/10001/201801/50a19c9c62c3413274bb100aee09a3ed.jpeg
        )

    )

  [id] => 581287
  [tran_published] => 2018-01-05
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 264
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 1
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 雪乡
          [1] => 樊兆义
          [2] => 赵家
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => auto.qq.com 腾讯
        )

    )

  [source] => auto.qq.com 腾讯
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 717052
      [url] => /a/10001/201801/23bb5f7e4e5883731d07bbf35f1f41cf.jpg
    )

  [description] => 信用卡已成为人们生活中的重要工具。
  [recommend] => 0
  [published] => 1515122021
  [sort] => 0
  [title] => 信用卡怎样刷更安全方便省钱?
  [url] => http://m.14letters.com/shouye/p/581284.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 支付
      [1] => 费率
      [2] => 注册
      [3] => 杉德哆
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1764
      [1] => 110581
      [2] => 29838
      [3] => 3437
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1249,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 717052
          [url] => /a/10001/201801/23bb5f7e4e5883731d07bbf35f1f41cf.jpg
        )

    )

  [id] => 581284
  [tran_published] => 2018-01-05
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 346
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 支付
          [1] => 杉德哆
          [2] => 注册
          [3] => 费率
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 717103
      [url] => /a/10001/201801/e1eaa9f34468b4ca1d6f2376fc49192f.jpeg
    )

  [description] => 对于宜宾市国资委来说,在顺利取得汽车生产资质的同时,凯翼现有的传统汽车制造可以与当地的零部件产业链条快速对接并创造收益,凭借宜宾市国资委强有力的资金储备和当地政府对造车产业的支持,有望让凯翼品牌再次回春。
  [recommend] => 0
  [published] => 1515121892
  [sort] => 0
  [title] => 五粮液否认造车计划 宜宾市国资委入主凯翼汽车
  [url] => http://m.14letters.com/shouye/p/581269.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 奇瑞
      [1] => 五粮液
      [2] => 凯翼
      [3] => 宜宾市
    )

  [sourceurl] => http://finance.qq.com/a/20180105/005905.htm
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 53757
      [1] => 66753
      [2] => 4298
      [3] => 4590
      [4] => 110617
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1249,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 717103
          [url] => /a/10001/201801/e1eaa9f34468b4ca1d6f2376fc49192f.jpeg
        )

    )

  [id] => 581269
  [tran_published] => 2018-01-05
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 367
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 凯翼
          [1] => 奇瑞
          [2] => 五粮液
          [3] => 宜宾市
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => finance.qq.com
        )

    )

  [source] => finance.qq.com
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 717601
      [url] => /a/10001/201801/f7604f279039737043416bc795a3fe3b.jpg
    )

  [description] => 据悉,此次会议还对积极应对“8·8”九寨沟7.0级地震对旅游带来的不利影响,深入谋划和研究旅游市场复苏策略,集智聚力打赢旅游复苏攻坚战,全面推动阿坝旅游经济止滑回升、恢复振兴等展开讨论和研究。
  [recommend] => 0
  [published] => 1515121865
  [sort] => 0
  [title] => 2018九寨沟景区将局部开放 整体将分批开放
  [url] => http://m.14letters.com/shouye/p/581263.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 旅游
      [1] => 营销
      [2] => 复苏
      [3] => 阿坝
    )

  [sourceurl] => http://travel.china.com.cn/txt/2018-01/05/content_50192071.htm
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 938
      [1] => 67326
      [2] => 1204
      [3] => 110824
      [4] => 18002
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1249,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 717601
          [url] => /a/10001/201801/f7604f279039737043416bc795a3fe3b.jpg
        )

    )

  [id] => 581263
  [tran_published] => 2018-01-05
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 352
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 旅游
          [1] => 营销
          [2] => 阿坝
          [3] => 复苏
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => travel.china.com.cn
        )

    )

  [source] => travel.china.com.cn
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 623884
      [url] => /a/10001/201711/6c77d1df7b420ceed2b69d5f92301147.jpg
    )

  [description] => 王昊老师重点围绕“三个新”的主题,帮助大家全面梳理党的十九大所总结的五年了取得的重大成就,详细讲解新时代中国特色社会主义的主要特征和面临的新挑战新矛盾,深入细致地解读了习近平新时代中国特色社会主义思想的精神实质和深远内涵,全院党员干部职工认真聆听和...
  [recommend] => 0
  [published] => 1515121837
  [sort] => 0
  [title] => 青山区妇幼保健院举办 学习党的十九大精神专题培训会 
  [url] => http://m.14letters.com/shouye/p/581260.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 精神
      [1] => 学习
      [2] => 十九
      [3] => 深刻领会
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 99107
      [1] => 102451
      [2] => 178
      [3] => 177
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1249,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 623884
          [url] => /a/10001/201711/6c77d1df7b420ceed2b69d5f92301147.jpg
        )

    )

  [id] => 581260
  [tran_published] => 2018-01-05
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 324
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 十九
          [1] => 深刻领会
          [2] => 学习
          [3] => 精神
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 628129
      [url] => /a/10001/201712/fc203fe2b6561da10c477d1bd41219c7.jpeg
    )

  [description] => 北奔重汽对115家供应商分别颁发了“年度创新集成开发奖”、“质量贡献奖”、“年度服务贡献奖”和“年度优秀供应商奖”。
  [recommend] => 0
  [published] => 1515121819
  [sort] => 0
  [title] => 北奔重汽召开2018年度供应商年会
  [url] => http://m.14letters.com/shouye/p/581254.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 供应商
      [1] => 重汽
      [2] => et
      [3] => 自卸车
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 33208
      [1] => 66622
      [2] => 5101
      [3] => 103222
      [4] => 103225
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1249,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 628129
          [url] => /a/10001/201712/fc203fe2b6561da10c477d1bd41219c7.jpeg
        )

    )

  [id] => 581254
  [tran_published] => 2018-01-05
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 485
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 重汽
          [1] => 供应商
          [2] => et
          [3] => 自卸车
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 包头新闻网
        )

    )

  [source] => 包头新闻网
  [author] => Array
    (
    )

)
    

查看更多

网上现金赌博送彩金 送彩金棋牌网站 购彩票送彩金 充值送彩金活动 彩票大赢家注册 棋牌游戏送彩金38 网上百家乐送彩金 澳客彩票 免费送彩金棋牌游戏 博彩送彩金38元