Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4277551
          [url] => /a/10001/202006/670ef3abf634e9901816c4d7a22af1b0.gif
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 闽宁
      [1] => 宁夏
      [2] => 西海固
      [3] => 习近平
      [4] => 对口
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 228980
      [1] => 3103
      [2] => 229617
      [3] => 305
      [4] => 205576
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,38,
  [url] => http://m.14letters.com/shizheng/p/690049.html
  [title] => 习近平讲述的故事丨闽宁镇:携手共圆小康梦
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1592132660
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4277551
      [url] => /a/10001/202006/670ef3abf634e9901816c4d7a22af1b0.gif
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 690049
  [tran_published] => 06-14
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 闽宁
          [1] => 宁夏
          [2] => 西海固
          [3] => 习近平
          [4] => 对口
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4277542
      [url] => /a/10001/202006/1feb1e2567c9b8754b93b502b3cd0a63.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1592132218
  [sort] => 0
  [title] => 脱贫攻坚倒计时200天:习近平强调“一个少数民族也不能少”
  [url] => http://m.14letters.com/shizheng/p/690048.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 脱贫
      [1] => 习近平
      [2] => 贫困人口
      [3] => 攻坚
      [4] => 西海固
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 35828
      [1] => 305
      [2] => 29837
      [3] => 400
      [4] => 229617
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,38,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4277542
          [url] => /a/10001/202006/1feb1e2567c9b8754b93b502b3cd0a63.jpeg
        )

    )

  [id] => 690048
  [tran_published] => 06-14
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 脱贫
          [1] => 习近平
          [2] => 贫困人口
          [3] => 攻坚
          [4] => 西海固
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 总书记
      [1] => 习近平
      [2] => 人民
      [3] => 至上
      [4] => 联播
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 3385
      [1] => 305
      [2] => 21549
      [3] => 138959
      [4] => 224914
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,38,
  [url] => http://m.14letters.com/shizheng/p/690047.html
  [title] => 联播+丨10个考察瞬间 感悟习近平“人民至上”理念
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1592132033
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 690047
  [tran_published] => 06-14
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 总书记
          [1] => 习近平
          [2] => 人民
          [3] => 至上
          [4] => 联播
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1591623047
  [sort] => 0
  [title] => 新华财经|李小加:加快人民币国际化巩固香港国际金融中心地位
  [url] => http://m.14letters.com/shizheng/p/689218.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 血液
      [1] => 香港
      [2] => 李小加
      [3] => 功能
      [4] => 互换
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 8622
      [1] => 66869
      [2] => 942
      [3] => 228909
      [4] => 5190
      [5] => 144099
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,281,38,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 689218
  [tran_published] => 06-08
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 血液
          [1] => 香港
          [2] => 李小加
          [3] => 功能
          [4] => 互换
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 新华社
        )

    )

  [source] => 新华社
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4270383
          [url] => /a/10001/202006/ffbcb2277a2196abbe983eacecd8cb15.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => [视频]香港特区政府举办《基本法》颁布三十周年网上研讨会
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 228908
    )

  [appid] => 3
  [recommend] => 0
  [catids] => ,38,281,
  [url] => /p/689217.html
  [title] => [视频]香港特区政府举办《基本法》颁布三十周年网上研讨会
  [description] => [视频]香港特区政府举办《基本法》颁布三十周年网上研讨会
  [sourceurl] => 
  [published] => 1591622895
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4270383
      [url] => /a/10001/202006/ffbcb2277a2196abbe983eacecd8cb15.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 689217
  [tran_published] => 06-08
  [model] => 链接
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => [视频]香港特区政府举办《基本法》颁布三十周年网上研讨会
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4184102
      [url] => /a/10001/202005/3a14b6133b4a9902edffd8c790fa45d4.png
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1589762157
  [sort] => 0
  [title] => 内蒙古新增境外输入确诊病例4例
  [url] => http://m.14letters.com/shizheng/p/686422.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 确诊
      [1] => 病例
      [2] => 疑似病例
      [3] => 输入
      [4] => 2020
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 35792
      [1] => 17004
      [2] => 220536
      [3] => 37466
      [4] => 206365
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,5,35,38,44,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4184102
          [url] => /a/10001/202005/3a14b6133b4a9902edffd8c790fa45d4.png
        )

    )

  [id] => 686422
  [tran_published] => 05-18
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 确诊
          [1] => 病例
          [2] => 疑似病例
          [3] => 输入
          [4] => 2020
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4149326
          [url] => /a/10001/202005/70ad522ba22008f61d5a29b4d9a18ddc.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 疫情
      [1] => 新冠
      [2] => 肺炎
      [3] => 我区
      [4] => 管控
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 26258
      [1] => 220621
      [2] => 5415
      [3] => 204720
      [4] => 11716
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,35,5,38,
  [url] => http://m.14letters.com/shizheng/p/686143.html
  [title] => 内蒙古自治区新冠肺炎疫情防控指挥部发布紧急通知
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1589336576
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4149326
      [url] => /a/10001/202005/70ad522ba22008f61d5a29b4d9a18ddc.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 686143
  [tran_published] => 05-13
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 1
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 疫情
          [1] => 新冠
          [2] => 肺炎
          [3] => 我区
          [4] => 管控
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4149128
      [url] => /a/10001/202005/bff52eaef05c6d10bc9795ffd16ebc9f.jpeg
    )

  [description] => 截至2020年5月13日7时,内蒙古自治区累计报告本土确诊病例2例,治愈出院1例
  [recommend] => 0
  [published] => 1589330360
  [sort] => 0
  [title] => 截至5月13日7时内蒙古自治区新冠肺炎疫情最新情况
  [url] => http://m.14letters.com/shizheng/p/686112.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 确诊
      [1] => 病例
      [2] => 2020
      [3] => 内蒙古自治区
      [4] => 出院
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 35792
      [1] => 17004
      [2] => 206365
      [3] => 2317
      [4] => 21780
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,5,35,38,44,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4149128
          [url] => /a/10001/202005/bff52eaef05c6d10bc9795ffd16ebc9f.jpeg
        )

    )

  [id] => 686112
  [tran_published] => 05-13
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 确诊
          [1] => 病例
          [2] => 2020
          [3] => 内蒙古自治区
          [4] => 出院
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多

mg游戏送彩金无需申请 彩金宏辉送彩金 赛车网站首存送彩金 彩票大赢家 申请送彩金的网站 开火车送彩金 彩票大赢家 什么平台送彩金的 澳客彩票 博彩送彩金38元