Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1748404
      [url] => /a/10001/201810/fd5ce39718eff20e333b720ea1e7bb34.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1539567582
  [sort] => 0
  [title] => 科技“魔术师”,让工业废物变宝贝
  [url] => http://m.14letters.com/schdz/p/625174.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 包头
      [1] => 工业
      [2] => 粉煤灰
      [3] => 亢润岗
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 57625
      [1] => 153529
      [2] => 153532
      [3] => 45
      [4] => 692
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,35,44,1708,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1748404
          [url] => /a/10001/201810/fd5ce39718eff20e333b720ea1e7bb34.jpeg
        )

    )

  [id] => 625174
  [tran_published] => 2018-10-15
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 245
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 粉煤灰
          [1] => 亢润岗
          [2] => 包头
          [3] => 工业
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 赵永峰 李 强
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 赵永峰 李 强
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1717027
      [url] => /a/10001/201810/f717a16fcfda3ebe55f80798924119bb.jpg
    )

  [description] => 相关资料显示,我市双创活动开展以来,成果转化项目已达20多项,与10家企业50所科研机构建立合作关系,院士工作站达到44家,建成双创示范基地2家,拥有自治区级众创空间26家,创业园孵化基地116家,入驻基地企业6000余户,带动就业5万余人。
  [recommend] => 0
  [published] => 1539219059
  [sort] => 0
  [title] => 我市双创活动周启动
  [url] => http://m.14letters.com/schdz/p/624523.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 包头市
      [1] => 基地
      [2] => 活动周
      [3] => 王秀莲
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 47414
      [1] => 70927
      [2] => 34764
      [3] => 2430
      [4] => 12
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,35,41,1708,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1717027
          [url] => /a/10001/201810/f717a16fcfda3ebe55f80798924119bb.jpg
        )

    )

  [id] => 624523
  [tran_published] => 2018-10-11
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 299
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 王秀莲
          [1] => 活动周
          [2] => 基地
          [3] => 包头市
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 张建芳
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 张建芳
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1708144
      [url] => /a/10001/201810/c953b1e644a5e3b9800abb4e4d1c3440.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1539157310
  [sort] => 0
  [title] => 我市开启2018年大众创业万众创新活动周
  [url] => http://m.14letters.com/schdz/p/624424.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 创业
      [1] => 创新
      [2] => 推动
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 13277
      [1] => 95713
      [2] => 693
      [3] => 37421
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1708,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1708144
          [url] => /a/10001/201810/c953b1e644a5e3b9800abb4e4d1c3440.jpeg
        )

    )

  [id] => 624424
  [tran_published] => 2018-10-10
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 299
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 创新
          [1] => 创业
          [2] => 推动
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 赵永峰 李强
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 赵永峰 李强
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1708132
      [url] => /a/10001/201810/cf05c79ac775b23502f94c795eb0f4bc.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1539157158
  [sort] => 0
  [title] => 可治尘能斗霾 小小药水创造绿奇迹
  [url] => http://m.14letters.com/schdz/p/624415.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 粉尘
      [1] => 扬尘
      [2] => 杨文广
      [3] => 微尘
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 95713
      [1] => 153175
      [2] => 26587
      [3] => 153178
      [4] => 45237
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,44,1708,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1708132
          [url] => /a/10001/201810/cf05c79ac775b23502f94c795eb0f4bc.jpeg
        )

    )

  [id] => 624415
  [tran_published] => 2018-10-10
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 208
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 赵永峰 李强
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 赵永峰 李强
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 杨文广
          [1] => 粉尘
          [2] => 微尘
          [3] => 扬尘
        )

    )

  [source] => 
)
    

查看更多

蜗牛机器人 2019送彩金500的网站大白菜 送彩金论坛 棋牌正版送彩金 永利赛车机器人 首存送彩金最多的网站 pk10机器人 娱乐平台加微信送彩金 送彩金棋牌平台大全 pk10机器人