Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] =>     
  [recommend] => 0
  [published] => 1592356711
  [sort] => 0
  [title] => “我现在不是贫困户了!”
  [url] => http://m.14letters.com/sbdby/p/690501.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 云江
      [1] => 驻村
      [2] => 脱贫
      [3] => 贫困户
      [4] => 母羊
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 23717
      [1] => 229968
      [2] => 33679
      [3] => 35828
      [4] => 1028
      [5] => 51679
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2091,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 690501
  [tran_published] => 06-17
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 36
  [shares] => 0
  [digg] => 36
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 郭燕
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 郭燕
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 云江
          [1] => 驻村
          [2] => 脱贫
          [3] => 贫困户
          [4] => 母羊
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4257057
      [url] => /a/10001/202005/6c407d91f4890ca7c72b2b5ff37cbc33.png
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1590630681
  [sort] => 0
  [title] => 身边的榜样|贫困户“脱帽”,还为抗疫出把力
  [url] => http://m.14letters.com/sbdby/p/687734.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 冯玉柱
      [1] => 脱贫
      [2] => 贫困户
      [3] => 黄芪
      [4] => 白菜
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 2
  [terms] => Array
    (
      [0] => 227661
      [1] => 35828
      [2] => 1028
      [3] => 3898
      [4] => 3218
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2091,1957,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4257057
          [url] => /a/10001/202005/6c407d91f4890ca7c72b2b5ff37cbc33.png
        )

    )

  [id] => 687734
  [tran_published] => 05-28
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 1
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 冯玉柱
          [1] => 脱贫
          [2] => 贫困户
          [3] => 黄芪
          [4] => 白菜
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3998019
      [url] => /a/10001/202004/fbf4bb08c300bb1bf97202e1dcaf6698.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1587604273
  [sort] => 0
  [title] => 驻村扶贫,他把家安在村里
  [url] => http://m.14letters.com/sbdby/p/684656.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 张会云
      [1] => 包村
      [2] => 后脑
      [3] => 贫困户
      [4] => 2018
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 204832
      [1] => 225593
      [2] => 34012
      [3] => 31049
      [4] => 1028
      [5] => 10452
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2005,35,2091,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3998019
          [url] => /a/10001/202004/fbf4bb08c300bb1bf97202e1dcaf6698.jpeg
        )

    )

  [id] => 684656
  [tran_published] => 04-23
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 291
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 青萍 常静
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 青萍 常静
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 张会云
          [1] => 包村
          [2] => 后脑
          [3] => 贫困户
          [4] => 2018
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1587430160
  [sort] => 0
  [title] => 包头市石拐区:带乡亲走上致富路
  [url] => http://m.14letters.com/sbdby/p/684453.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 村民
      [1] => 集体经济
      [2] => 曙光
      [3] => 温宽
      [4] => 脱贫
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 922
      [1] => 23717
      [2] => 46286
      [3] => 138087
      [4] => 225395
      [5] => 35828
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2091,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 684453
  [tran_published] => 04-21
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 438
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 村民
          [1] => 集体经济
          [2] => 曙光
          [3] => 温宽
          [4] => 脱贫
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 郭燕
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 郭燕
    )

  [source] => 
)
    

查看更多

微信算账机器人 下载就送彩金的平台 网上百家乐送彩金 彩票大赢家 太阳城送彩金 下载就送彩金的棋牌 新圣娱乐赛车机器人 澳客彩票 无需充值送彩金的彩票平台 申请免费自动送彩金