Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 427364
      [url] => /a/10001/2016/0504/1462328810313.jpg
    )

  [description] => 不管什么原因,逾期未换证的驾驶人都将面临严格的处罚。
  [recommend] => 0
  [published] => 1462328821
  [sort] => 0
  [title] => 你的驾驶证“过期”了吗?
  [url] => /p/499114.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 驾驶证
      [1] => 换证
      [2] => 驾驶人
      [3] => 逾期
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 38076
      [1] => 11360
      [2] => 10713
      [3] => 1152
    )

  [appid] => 3
  [catids] => ,155,5,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 427364
          [url] => /a/10001/2016/0504/1462328810313.jpg
        )

    )

  [id] => 499114
  [tran_published] => 2016-05-04
  [model] => 链接
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 逾期
          [1] => 驾驶人
          [2] => 换证
          [3] => 驾驶证
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 427363
      [url] => /a/10001/2016/0504/1462328059835.jpg
    )

  [description] => 在确定加班工资的计算基数时,劳动合同对工资有明确约定的,按不低于劳动者所在岗位相对应的工资标准确定。
  [recommend] => 0
  [published] => 1462328088
  [sort] => 0
  [title] => “五一”期间加班费怎么算?3天都加班竟然能拿这么多
  [url] => /p/499107.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 工资
      [1] => 加班
      [2] => 劳动者
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 22343
      [1] => 12148
      [2] => 2361
    )

  [appid] => 3
  [catids] => ,155,5,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 427363
          [url] => /a/10001/2016/0504/1462328059835.jpg
        )

    )

  [id] => 499107
  [tran_published] => 2016-05-04
  [model] => 链接
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 劳动者
          [1] => 加班
          [2] => 工资
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 427359
      [url] => /a/10001/2016/0411/1460342436272.jpg
    )

  [description] => 最近只要回到家中,手机就上不了网,通话质量也不如以往。
  [recommend] => 0
  [published] => 1460342514
  [sort] => 0
  [title] => 回家就上不了网 是谁干扰了信号?
  [url] => /p/496356.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 信用卡
      [1] => 王先生
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 30603
      [1] => 459
    )

  [appid] => 3
  [catids] => ,155,5,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 427359
          [url] => /a/10001/2016/0411/1460342436272.jpg
        )

    )

  [id] => 496356
  [tran_published] => 2016-04-11
  [model] => 链接
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 王先生
          [1] => 信用卡
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 427358
      [url] => /a/10001/2016/0411/1460341069854.png
    )

  [description] => “我们对杨先生家自来水进行了查看,白色絮状物其实是水中产生的气泡,不久后就会消失。”
  [recommend] => 0
  [published] => 1460341083
  [sort] => 0
  [title] => 自来水中咋有白色絮状物?
  [url] => /p/496337.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 自来水
      [1] => 杨先生
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 35134
      [1] => 4554
    )

  [appid] => 3
  [catids] => ,155,5,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 427358
          [url] => /a/10001/2016/0411/1460341069854.png
        )

    )

  [id] => 496337
  [tran_published] => 2016-04-11
  [model] => 链接
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 杨先生
          [1] => 自来水
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 427361
      [url] => /a/10001/2016/0406/1459909573595.jpg
    )

  [description] => 美容后怀疑被强制消费
  [recommend] => 0
  [published] => 1459909617
  [sort] => 0
  [title] => 免费美容,福利还是陷阱?
  [url] => /p/497452.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 美容院
      [1] => 美容师
      [2] => 张女士
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 10590
      [1] => 21185
      [2] => 29781
    )

  [appid] => 3
  [catids] => ,155,5,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 427361
          [url] => /a/10001/2016/0406/1459909573595.jpg
        )

    )

  [id] => 497452
  [tran_published] => 2016-04-06
  [model] => 链接
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 美容院
          [1] => 美容师
          [2] => 张女士
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多

信誉的送彩金打鱼 免费送彩金的棋牌 棋牌正版送彩金 送彩金500的网站大白菜不看id 彩票大赢家 澳客彩票开户 任我赢qq机器人 彩票网送彩金存款 网上赌场送彩金 IGE赛车机器人