Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1810615
      [url] => /a/10001/201810/bdd62a86069a4e8b8e0b4ff687475a72.jpg
    )

  [description] => 据了解,公路港内所有货物都集中至分拨中心进行统一配送,以此打造集城市配送与物流专线于一体的集约配送效益模式,更好地呼应前端物流企业及商贸企业对末端配送难、配送效率低的诉求,为用户降低配送成本并节省社会资源。
  [recommend] => 0
  [published] => 1540342584
  [sort] => 0
  [title] => 青山区建设智能公路物流网络重要枢纽
  [url] => http://m.14letters.com/qsq/p/626410.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 公路
      [1] => 物流
      [2] => 配送
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 148459
      [1] => 2985
      [2] => 34147
      [3] => 658
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,35,41,1341,1371,807,1173,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1810615
          [url] => /a/10001/201810/bdd62a86069a4e8b8e0b4ff687475a72.jpg
        )

    )

  [id] => 626410
  [tran_published] => 2018-10-24
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 288
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 郭健 通讯员 王泽
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 郭健 通讯员 王泽
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 物流
          [1] => 配送
          [2] => 公路
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1797355
      [url] => /a/10001/201810/b8b1c12fb8e9f38b115fcf65011baa78.jpg
    )

  [description] => 通过强力推进新型警务运行模式改革,强化基层所队合成作战机制,青山分局实现了发案少、破案增、打击强、秩序好的目标。
  [recommend] => 0
  [published] => 1540168453
  [sort] => 0
  [title] => 青山区公安分局四抓四化强党建
  [url] => http://m.14letters.com/qsq/p/626173.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 青山
      [1] => 分局
      [2] => 党建
      [3] => 同比
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 762
      [1] => 23634
      [2] => 325
      [3] => 9410
      [4] => 29181
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,41,1173,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1797355
          [url] => /a/10001/201810/b8b1c12fb8e9f38b115fcf65011baa78.jpg
        )

    )

  [id] => 626173
  [tran_published] => 2018-10-22
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 355
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 分局
          [1] => 青山
          [2] => 党建
          [3] => 同比
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 李楷谨
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 李楷谨
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1791733
      [url] => /a/10001/201810/98dee47b15a246b08994fd3a5d226e25.jpg
    )

  [description] => 社区里的老人们、老党员们很早就来到活动现场,工作人员已早早准备好各式各样的彩纸,五彩缤纷的颜料。
  [recommend] => 0
  [published] => 1540084633
  [sort] => 0
  [title] => 社区老人学做纸花
  [url] => http://m.14letters.com/qsq/p/626104.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 彩纸
      [1] => 丝花
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 72979
      [1] => 58088
      [2] => 154129
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,41,1173,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1791733
          [url] => /a/10001/201810/98dee47b15a246b08994fd3a5d226e25.jpg
        )

    )

  [id] => 626104
  [tran_published] => 2018-10-21
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 240
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 赵遐
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 赵遐
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 彩纸
          [1] => 丝花
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1734400
      [url] => /a/10001/201810/d983c42cc6c4a2b1c32263b6f26623c6.jpg
    )

  [description] => 从营业收入看,截至8月底,租赁和商务服务业、交通运输业、卫生和社会工作作为规模以上服务业的三大主导产业,共实现营业收入19.3亿元,占全部规模以上服务业营业收入的84.5%。
  [recommend] => 0
  [published] => 1539392668
  [sort] => 0
  [title] => 前8个月青山区规模以上服务业实现营收22.8亿元 
  [url] => http://m.14letters.com/qsq/p/624982.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 收入
      [1] => 营业
      [2] => 服务业
      [3] => 同比
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 2972
      [1] => 23217
      [2] => 7464
      [3] => 755
      [4] => 29181
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,41,1173,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1734400
          [url] => /a/10001/201810/d983c42cc6c4a2b1c32263b6f26623c6.jpg
        )

    )

  [id] => 624982
  [tran_published] => 2018-10-13
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 380
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 营业
          [1] => 服务业
          [2] => 收入
          [3] => 同比
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 郭健
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 郭健
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1635964
      [url] => /a/10001/201809/216e955348c61841cabcf6cfce842a00.jpg
    )

  [description] => 通过命名民族团结进步示范机关、示范社区(村)、示范乡镇、示范学校、示范宗教场所并授荣誉牌的形式,达到以创建促表彰,以表彰促创建,引导各族干部群众以先进典型为榜样,自觉参与到推进民族团结进步事业的实践中来。
  [recommend] => 0
  [published] => 1538186643
  [sort] => 0
  [title] => 青山区掀起各民族团结互助和谐新高潮
  [url] => http://m.14letters.com/qsq/p/623086.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 示范
      [1] => 少数民族
      [2] => 民族
      [3] => 民族团结
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 4589
      [1] => 33699
      [2] => 2218
      [3] => 664
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1168,955,1173,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1635964
          [url] => /a/10001/201809/216e955348c61841cabcf6cfce842a00.jpg
        )

    )

  [id] => 623086
  [tran_published] => 2018-09-29
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 340
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 3
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 民族
          [1] => 民族团结
          [2] => 少数民族
          [3] => 示范
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1598173
      [url] => /a/10001/201809/9baa12ac4925301dbd3aab82cdce0dcc.jpg
    )

  [description] => 9月21日,青山区基层宣传思想文化基地、自由路街道党员党性教育基地投入使用,这也是我市首家基层宣传思想文化基地。
  [recommend] => 0
  [published] => 1537835031
  [sort] => 0
  [title] => 基层宣传思想文化基地投入使用
  [url] => http://m.14letters.com/qsq/p/622165.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 文化
      [1] => 思想
      [2] => 家风
      [3] => 家训
      [4] => 阵地
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 23219
      [1] => 33296
      [2] => 731
      [3] => 23834
      [4] => 29416
      [5] => 29415
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,41,1173,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1598173
          [url] => /a/10001/201809/9baa12ac4925301dbd3aab82cdce0dcc.jpg
        )

    )

  [id] => 622165
  [tran_published] => 2018-09-25
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 345
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 姬卉春
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 姬卉春
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 阵地
          [1] => 文化
          [2] => 思想
          [3] => 家训
          [4] => 家风
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1598167
      [url] => /a/10001/201809/94ecf840db407a3746ce3b30fa37f56f.jpg
    )

  [description] => 该院以撰写承诺书的方式,让每位干警对全面从严治党、全面从严治检的部署和要求有更加深刻的理解和体会,从而对自身纪律作风提出要求,作出承诺,唤醒提升每位干警的纪律和规矩意识,在全院形成“纪律规矩是带电的高压线”的共识,使守纪律讲规矩真正成为全院干警的自觉行动。
  [recommend] => 0
  [published] => 1537834608
  [sort] => 0
  [title] => 青山区检察院签订纪律作风承诺书
  [url] => http://m.14letters.com/qsq/p/622156.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 干警
      [1] => 理解
      [2] => 承诺书
      [3] => 纪律作风
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 58473
      [1] => 8867
      [2] => 44142
      [3] => 37971
      [4] => 20224
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,41,1173,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1598167
          [url] => /a/10001/201809/94ecf840db407a3746ce3b30fa37f56f.jpg
        )

    )

  [id] => 622156
  [tran_published] => 2018-09-25
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 383
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 纪律作风
          [1] => 承诺书
          [2] => 理解
          [3] => 干警
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 余健
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 余健
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1511527
      [url] => /a/10001/201809/e0262ebfd884fb91b374dcde2bc1d931.jpg
    )

  [description] => 青山区打造“党建·爱心公益汇”线上线下双平台,运用“互联网+党建+公益”的思路,积极构建党建引领公益新模式。
  [recommend] => 0
  [published] => 1536885185
  [sort] => 0
  [title] => 青山区7项改革结硕果
  [url] => http://m.14letters.com/qsq/p/620245.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 青山区
      [1] => 公益
      [2] => 党建
      [3] => 军民
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 148459
      [1] => 15
      [2] => 30734
      [3] => 1403
      [4] => 9410
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,47,56,807,1173,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1511527
          [url] => /a/10001/201809/e0262ebfd884fb91b374dcde2bc1d931.jpg
        )

    )

  [id] => 620245
  [tran_published] => 2018-09-14
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 302
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 郭健 通讯员 王泽
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 郭健 通讯员 王泽
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 青山区
          [1] => 军民
          [2] => 公益
          [3] => 党建
        )

    )

  [source] => 
)
    

查看更多

送彩金彩票网 送彩金棋牌平台大全 送彩金的彩票平台799彩票 篮彩送彩金 白菜大全自动送彩金 送彩金棋牌游戏 送彩金的彩票网 北京赛车Pk10微信群机器人 免费送彩金棋牌游戏 2019白菜网送彩金