Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 青山区共有约10万名学生参加了居民医疗保险,目前还有7万人没有领取二代社保卡
  [recommend] => 0
  [published] => 1592531340
  [sort] => 0
  [title] => 快捷方便!校园内为学生现场发放二代社保卡!
  [url] => http://m.14letters.com/meiridongtai/p/692278.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 社保卡
      [1] => 二代
      [2] => 青山区
      [3] => 毕业班
      [4] => 17
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 11085
      [1] => 1695
      [2] => 15
      [3] => 28025
      [4] => 64112
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,284,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 692278
  [tran_published] => 06-19
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 38
  [shares] => 0
  [digg] => 38
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 社保卡
          [1] => 二代
          [2] => 青山区
          [3] => 毕业班
          [4] => 17
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2805067
      [url] => /a/10001/201908/2cd9b3ca571bbe79661c3dcc3f415206.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1563588286
  [sort] => 0
  [title] => 庆祖国华诞 做追梦少年——“耀动青春 点亮梦想”包四十八中庆祝祖国70华诞文艺汇演
  [url] => http://m.14letters.com/meiridongtai/p/669116.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 青春
      [1] => 观众
      [2] => 祖国
      [3] => 初一
      [4] => 初二
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 7971
      [1] => 58303
      [2] => 1503
      [3] => 35697
      [4] => 5938
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,284,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2805067
          [url] => /a/10001/201908/2cd9b3ca571bbe79661c3dcc3f415206.jpeg
        )

    )

  [id] => 669116
  [tran_published] => 2019-07-20
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 235
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 5
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 祖国
          [1] => 初二
          [2] => 青春
          [3] => 初一
          [4] => 观众
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2777202
      [url] => /a/10001/201907/56e52ad0122c104db997118bdd858dff.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1562568871
  [sort] => 0
  [title] => 【常规为先】包钢七小:教案规范先行,把脉常规方向
  [url] => http://m.14letters.com/meiridongtai/p/667243.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 检查
      [1] => 教学
      [2] => 备课
      [3] => 教案
      [4] => 教导处
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 46367
      [1] => 4358
      [2] => 210616
      [3] => 34633
      [4] => 1949
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,284,1981,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2777202
          [url] => /a/10001/201907/56e52ad0122c104db997118bdd858dff.jpeg
        )

    )

  [id] => 667243
  [tran_published] => 2019-07-08
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 323
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 5
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 教案
          [1] => 教学
          [2] => 教导处
          [3] => 备课
          [4] => 检查
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2777189
      [url] => /a/10001/201907/7f70955888cb5d6647788452c047fadf.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1562568815
  [sort] => 0
  [title] => 包钢七小开展廉洁文化进校园主题活动
  [url] => http://m.14letters.com/meiridongtai/p/667242.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 学生
      [1] => 教育
      [2] => 中华
      [3] => 廉洁
      [4] => 七小
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 21251
      [1] => 294
      [2] => 205159
      [3] => 780
      [4] => 2221
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,284,1981,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2777189
          [url] => /a/10001/201907/7f70955888cb5d6647788452c047fadf.jpeg
        )

    )

  [id] => 667242
  [tran_published] => 2019-07-08
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 341
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 5
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 廉洁
          [1] => 学生
          [2] => 七小
          [3] => 教育
          [4] => 中华
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2777094
      [url] => /a/10001/201907/5918f906da6da6a7a324479fb20b0d71.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1562568743
  [sort] => 0
  [title] => 以梦为马 不负韶华——包钢七小2019届毕业季侧记
  [url] => http://m.14letters.com/meiridongtai/p/667241.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 孩子
      [1] => 再见
      [2] => 学习
      [3] => 敬爱
      [4] => 节目
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 275
      [1] => 210611
      [2] => 178
      [3] => 210612
      [4] => 2269
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,284,1981,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2777094
          [url] => /a/10001/201907/5918f906da6da6a7a324479fb20b0d71.jpeg
        )

    )

  [id] => 667241
  [tran_published] => 2019-07-08
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 204
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 5
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 孩子
          [1] => 再见
          [2] => 学习
          [3] => 敬爱
          [4] => 节目
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2777087
      [url] => /a/10001/201907/4eff81001bb3d16cca0bc768f715669e.jpeg
    )

  [description] => 为了让党员能把意识形态工作放到重要的位置,党支部负责人以“如何牢牢掌握意识形态工作领导权”为主题,在多媒体会议室为全体党员、入党积极分子上了一堂生动的党课
  [recommend] => 0
  [published] => 1562568647
  [sort] => 0
  [title] => 守土有责 守土负责 守土尽责——包钢七小第二季度专题党课
  [url] => http://m.14letters.com/meiridongtai/p/667239.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 工作
      [1] => 党支部
      [2] => 党课
      [3] => 意识形态
      [4] => 领导权
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 44443
      [1] => 174
      [2] => 203917
      [3] => 16811
      [4] => 24369
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,284,1981,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2777087
          [url] => /a/10001/201907/4eff81001bb3d16cca0bc768f715669e.jpeg
        )

    )

  [id] => 667239
  [tran_published] => 2019-07-08
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 427
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 5
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 意识形态
          [1] => 工作
          [2] => 领导权
          [3] => 党支部
          [4] => 党课
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2805059
      [url] => /a/10001/201908/e801c9e8a77aab3d283182ed6b48027f.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1561946443
  [sort] => 0
  [title] => “不忘初心 牢记使命”——包四十八中开展主题党日活动
  [url] => http://m.14letters.com/meiridongtai/p/669115.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 活动
      [1] => 党员
      [2] => 四十八中
      [3] => 誓词
      [4] => 入党
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 626
      [1] => 9891
      [2] => 21660
      [3] => 314
      [4] => 43534
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,284,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2805059
          [url] => /a/10001/201908/e801c9e8a77aab3d283182ed6b48027f.jpeg
        )

    )

  [id] => 669115
  [tran_published] => 2019-07-01
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 448
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 9
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 党员
          [1] => 四十八中
          [2] => 誓词
          [3] => 活动
          [4] => 入党
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2767101
      [url] => /a/10001/201906/a93ad198d4bd5173cc542c77d9b2d7a5.jpeg
    )

  [description] => 九层之台,起于垒土,六年的小学生活是孩子们学习生涯的基础和关键期,我很庆幸和感激,李老师对孩子们完整、全面、公平、公正的教育,为孩子们树立了榜样,让孩子们体会到了正能量,树立了自信心
  [recommend] => 0
  [published] => 1561710131
  [sort] => 0
  [title] => 立师德 铸师魂——师者境界
  [url] => http://m.14letters.com/meiridongtai/p/666765.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 孩子
      [1] => 学生
      [2] => 老师
      [3] => 教师
      [4] => 李老师
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 35095
      [1] => 275
      [2] => 294
      [3] => 449
      [4] => 3351
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,284,1981,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2767101
          [url] => /a/10001/201906/a93ad198d4bd5173cc542c77d9b2d7a5.jpeg
        )

    )

  [id] => 666765
  [tran_published] => 2019-06-28
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 301
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 5
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 李老师
          [1] => 孩子
          [2] => 学生
          [3] => 老师
          [4] => 教师
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多

棋牌送彩金38 彩票大赢家 彩票网送彩金存款 足彩送彩金 百家乐送彩金 棋牌娱乐app送彩金 彩票网送彩金存款 2019送彩金的娱乐场 送彩金棋牌10可提现 注册送彩金信誉网站