Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2341927
      [url] => /a/10001/201901/492b08ff5a1c785ae79c47042f077790.jpg
    )

  [description] => 学术会议由于他的业绩在内蒙古地区特别是包头地区心血管专业医师中有很高的威望,他是包头四心血管疾病介入性诊治技术的开创人也是内蒙古地区心血管疾病介入性诊治技术开创人之一。
  [recommend] => 0
  [published] => 1545108770
  [sort] => 0
  [title] => 王志革
  [url] => http://m.14letters.com/gglc/p/637666.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 包头
      [1] => 中华医学会
      [2] => 心血管
      [3] => 心血管病
      [4] => 介入性
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 171376
      [1] => 26098
      [2] => 31451
      [3] => 45
      [4] => 9647
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,281,1831,1834,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2341927
          [url] => /a/10001/201901/492b08ff5a1c785ae79c47042f077790.jpg
        )

    )

  [id] => 637666
  [tran_published] => 2018-12-18
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 321
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 介入性
          [1] => 心血管
          [2] => 心血管病
          [3] => 包头
          [4] => 中华医学会
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多

最新棋牌注册送彩金 棋牌送彩金且可提现的网站 彩票大赢家 网上送彩金的网站 欢乐谷送彩金活动 任我赢qq机器人 送彩金的网站有那些 捕鱼送彩金能提现的 微信pk10机器人漏洞 送彩金的彩票平台799彩票