Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4285799
      [url] => /a/10001/202006/7450737208abf8730007c50fe8dafbba.gif
    )

  [description] => 我爱您!您陪我们长大,我们陪您变老父爱如山,大爱无言来源
  [recommend] => 0
  [published] => 1592725214
  [sort] => 0
  [title] => 父亲节致敬父亲| 父爱如山 大爱无言(长图)
  [url] => http://m.14letters.com/fqj/p/691246.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 父亲
      [1] => 父爱
      [2] => 父亲节
      [3] => 陪您
      [4] => FATHER
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 493
      [1] => 7169
      [2] => 9007
      [3] => 230460
      [4] => 230461
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,5,2140,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4285799
          [url] => /a/10001/202006/7450737208abf8730007c50fe8dafbba.gif
        )

    )

  [id] => 691246
  [tran_published] => 06-21
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 20
  [shares] => 2
  [digg] => 20
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 父亲
          [1] => 父爱
          [2] => 父亲节
          [3] => 陪您
          [4] => FATHER
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4285722
      [url] => /a/10001/202006/46bfaba1ed9d34f7f25803a430b63750.png
    )

  [description] =>    
  [recommend] => 0
  [published] => 1592719804
  [sort] => 0
  [title] => 我的爸爸 不是超人
  [url] => /p/691239.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 我的爸爸 不是超人
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 230453
    )

  [appid] => 3
  [catids] => ,2005,2140,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4285722
          [url] => /a/10001/202006/46bfaba1ed9d34f7f25803a430b63750.png
        )

    )

  [id] => 691239
  [tran_published] => 06-21
  [model] => 链接
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 我的爸爸 不是超人
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4285699
      [url] => /a/10001/202006/a385ea69a90f8a5d882880663a3d92ce.png
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1592713456
  [sort] => 0
  [title] => 【父爱如山】父亲节,致敬父亲
  [url] => http://m.14letters.com/fqj/p/691234.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2005,2140,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4285699
          [url] => /a/10001/202006/a385ea69a90f8a5d882880663a3d92ce.png
        )

    )

  [id] => 691234
  [tran_published] => 06-21
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 40
  [shares] => 1
  [digg] => 40
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4285479
      [url] => /a/10001/202006/935b3a1f9636f1cafd60bae4f30c69e1.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1592701449
  [sort] => 0
  [title] => 没错!是我爸…
  [url] => http://m.14letters.com/fqj/p/691206.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 2
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,5,2140,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4285479
          [url] => /a/10001/202006/935b3a1f9636f1cafd60bae4f30c69e1.jpeg
        )

    )

  [id] => 691206
  [tran_published] => 06-21
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 43
  [shares] => 1
  [digg] => 43
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多

pk10机器人 充值1元送彩金 彩金宏辉送彩金 彩票大赢家 博彩送彩金赢钱 无需充值送彩金的彩票平台 2019最新白菜网送彩金论坛 充值送彩金的彩票网 博彩送彩金全讯网 免费送彩金可提款