Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 铁建
      [1] => 学府
      [2] => 党建
      [3] => 工地
      [4] => 项目
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 21563
      [1] => 23412
      [2] => 9410
      [3] => 2291
      [4] => 205
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,1984,
  [url] => http://m.14letters.com/fcqc/p/692713.html
  [title] => 弘扬“红色”标杆 凝心齐促发展——中国铁建·景晟学府“红色工地”创建活动圆满召开
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1593566364
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 692713
  [tran_published] => 07-01
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 38
  [shares] => 0
  [digg] => 38
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 铁建
          [1] => 学府
          [2] => 党建
          [3] => 工地
          [4] => 项目
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4297228
          [url] => /a/10001/202006/1562751d8cbca48b6194598706240b5e.png
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 中冶
      [1] => 置业
      [2] => 品牌
      [3] => 五矿
      [4] => 开放
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 29297
      [1] => 7347
      [2] => 1103
      [3] => 1885
      [4] => 1581
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,1975,1984,
  [url] => http://m.14letters.com/fcqc/p/692656.html
  [title] => 全城瞩目 · 华章盛启|暨中冶置业品牌馆盛大开放圆满举行
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1593509263
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4297228
      [url] => /a/10001/202006/1562751d8cbca48b6194598706240b5e.png
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 692656
  [tran_published] => 06-30
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 22
  [shares] => 0
  [digg] => 22
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 中冶
          [1] => 置业
          [2] => 品牌
          [3] => 五矿
          [4] => 开放
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4292772
          [url] => /a/10001/202006/38c7774ee0d75dd5911e042bbf7205db.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,5,1984,
  [url] => http://m.14letters.com/fcqc/p/692063.html
  [title] => @包头人 出手了!事关房屋销售、房地产中介…
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1593309223
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4292772
      [url] => /a/10001/202006/38c7774ee0d75dd5911e042bbf7205db.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 692063
  [tran_published] => 06-28
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 33
  [shares] => 0
  [digg] => 33
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 富力
      [1] => 法院
      [2] => 我司
      [3] => 限制
      [4] => 地产
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 23413
      [1] => 553
      [2] => 230554
      [3] => 5787
      [4] => 8476
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,1984,
  [url] => http://m.14letters.com/fcqc/p/691891.html
  [title] => 富力地产回应李思廉限消令:因误解导致,法院已撤销
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1593138691
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 691891
  [tran_published] => 06-26
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 33
  [shares] => 0
  [digg] => 33
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 富力
          [1] => 法院
          [2] => 我司
          [3] => 限制
          [4] => 地产
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4288565
          [url] => /a/10001/202006/714635f44d6500d80c76e3683d6ca66a.png
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 壹号
      [1] => 公园
      [2] => 生活
      [3] => 人居
      [4] => 细节
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 68256
      [1] => 632
      [2] => 530
      [3] => 54158
      [4] => 3088
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,1984,
  [url] => http://m.14letters.com/fcqc/p/691596.html
  [title] => 全维满分社区,解锁你理想生活的模样 
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1592902889
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4288565
      [url] => /a/10001/202006/714635f44d6500d80c76e3683d6ca66a.png
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 691596
  [tran_published] => 06-23
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 27
  [shares] => 1
  [digg] => 27
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 壹号
          [1] => 公园
          [2] => 生活
          [3] => 人居
          [4] => 细节
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4283781
      [url] => /a/10001/202006/35a0b6f05268dd638a0b8a9c7efb9e1d.png
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1592527958
  [sort] => 0
  [title] => 富力城-挑战全网 数字接龙 
  [url] => http://m.14letters.com/fcqc/p/690882.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1984,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4283781
          [url] => /a/10001/202006/35a0b6f05268dd638a0b8a9c7efb9e1d.png
        )

    )

  [id] => 690882
  [tran_published] => 06-19
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 28
  [shares] => 0
  [digg] => 28
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4283167
      [url] => /a/10001/202006/27b2d65733cf0b666d9d9e9724e72906.png
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1592462933
  [sort] => 0
  [title] => 包头市房屋产权集中治理工作最新进展情况通报 
  [url] => http://m.14letters.com/fcqc/p/690778.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 不动产
      [1] => 购房
      [2] => 办结
      [3] => 登记
      [4] => 治理
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1543
      [1] => 3872
      [2] => 26261
      [3] => 11769
      [4] => 9405
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1957,1984,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4283167
          [url] => /a/10001/202006/27b2d65733cf0b666d9d9e9724e72906.png
        )

    )

  [id] => 690778
  [tran_published] => 06-18
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 31
  [shares] => 5
  [digg] => 31
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 不动产
          [1] => 购房
          [2] => 办结
          [3] => 登记
          [4] => 治理
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4281366
          [url] => /a/10001/202006/e1d065a5426066fc48196cad78d12033.png
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 包头
      [1] => 壹号
      [2] => 公园
      [3] => 都市区
      [4] => 保利
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 45
      [1] => 68256
      [2] => 632
      [3] => 216328
      [4] => 5682
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,1984,
  [url] => http://m.14letters.com/fcqc/p/690581.html
  [title] => 包头这个区开挂啦!未来黄金10年看这里~
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1592376240
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4281366
      [url] => /a/10001/202006/e1d065a5426066fc48196cad78d12033.png
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 690581
  [tran_published] => 06-17
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 37
  [shares] => 0
  [digg] => 37
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 包头
          [1] => 壹号
          [2] => 公园
          [3] => 都市区
          [4] => 保利
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多

qq等级送彩金线上娱乐 白菜送彩金59网站大全 无需充值送彩金的彩票平台 彩票大赢家走势图 67娱乐系统 最新注册送彩金棋牌 任我赢qq机器人 送彩金的娱乐棋牌游戏 博彩送彩金38元 蜗牛机器人