Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1600846582
  [sort] => 0
  [title] => 富力西北|让生活更聪明,智悦当代品质人居
  [url] => http://m.14letters.com/fcqc/p/706576.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1984,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 706576
  [tran_published] => 22小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 30
  [shares] => 0
  [digg] => 30
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1600304785
  [sort] => 0
  [title] => 富力:双11购房节的带头大哥
  [url] => http://m.14letters.com/fcqc/p/705545.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1984,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 705545
  [tran_published] => 09-17
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 48
  [shares] => 0
  [digg] => 48
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4901810
      [url] => /a/10001/202009/dfeca79a067478eb70613354125a36dc.png
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1600218700
  [sort] => 0
  [title] => 包头车主注意!车险综合改革来了!交强险、商业车险都有变化……
  [url] => http://m.14letters.com/fcqc/p/705361.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,5,1984,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4901810
          [url] => /a/10001/202009/dfeca79a067478eb70613354125a36dc.png
        )

    )

  [id] => 705361
  [tran_published] => 09-16
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 26
  [shares] => 10
  [digg] => 26
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4882871
      [url] => /a/10001/202009/654adef8509633bb1ae9daae4df5596a.png
    )

  [description] => 富力26年,不断用超前理念和匠心品质打造产品,革新着关于房子的一次次迭代,刷新这人们对于住宅的期待,引领着中国城市的人居潮流
  [recommend] => 0
  [published] => 1600068149
  [sort] => 0
  [title] => 富力西北| 以产品的力量,兑现理想居所的模样
  [url] => http://m.14letters.com/fcqc/p/705110.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 富力
      [1] => 人居
      [2] => 品质
      [3] => 空间
      [4] => 匠心
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 23413
      [1] => 54158
      [2] => 5620
      [3] => 1140
      [4] => 26782
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1984,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4882871
          [url] => /a/10001/202009/654adef8509633bb1ae9daae4df5596a.png
        )

    )

  [id] => 705110
  [tran_published] => 09-14
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 23
  [shares] => 0
  [digg] => 23
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 富力
          [1] => 人居
          [2] => 品质
          [3] => 空间
          [4] => 匠心
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1599814292
  [sort] => 0
  [title] => 富力五星名座|创富全能寓 遇见百样人生
  [url] => http://m.14letters.com/fcqc/p/704922.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 核芯
      [1] => 五星
      [2] => 名座
      [3] => 富力
      [4] => 精装
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 240168
      [1] => 6193
      [2] => 240083
      [3] => 23413
      [4] => 240169
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1984,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 704922
  [tran_published] => 09-11
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 23
  [shares] => 0
  [digg] => 23
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 核芯
          [1] => 五星
          [2] => 名座
          [3] => 富力
          [4] => 精装
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1599808536
  [sort] => 0
  [title] => 方兴·凤凰台@所有人丨一场史无前例的恐龙展即将空降昆北!
  [url] => http://m.14letters.com/fcqc/p/704888.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 恐龙
      [1] => 凤凰台
      [2] => 方兴
      [3] => 霸王龙
      [4] => 样板间
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 23820
      [1] => 25142
      [2] => 23617
      [3] => 53047
      [4] => 112435
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1984,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 704888
  [tran_published] => 09-11
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 24
  [shares] => 0
  [digg] => 24
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 恐龙
          [1] => 凤凰台
          [2] => 方兴
          [3] => 霸王龙
          [4] => 样板间
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4852084
      [url] => /a/10001/202009/d6396034fa0de4542b64531ff5df8a35.png
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1599725552
  [sort] => 0
  [title] => 富力五星名座|核芯之上 惊艳亮相
  [url] => http://m.14letters.com/fcqc/p/704746.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 富力
      [1] => 包头
      [2] => 名座
      [3] => 城市
      [4] => 都市区
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 23413
      [1] => 45
      [2] => 240083
      [3] => 670
      [4] => 216328
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1984,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4852084
          [url] => /a/10001/202009/d6396034fa0de4542b64531ff5df8a35.png
        )

    )

  [id] => 704746
  [tran_published] => 09-10
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 47
  [shares] => 0
  [digg] => 47
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 富力
          [1] => 包头
          [2] => 名座
          [3] => 城市
          [4] => 都市区
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4841719
      [url] => /a/10001/202009/d1bfc10cb9ac84e3ea55ecd39eb71f32.png
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1599635479
  [sort] => 0
  [title] => 盛会•盛情•盛宴——青山枫景鹿城首开实况再现
  [url] => http://m.14letters.com/fcqc/p/704443.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1984,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4841719
          [url] => /a/10001/202009/d1bfc10cb9ac84e3ea55ecd39eb71f32.png
        )

    )

  [id] => 704443
  [tran_published] => 09-09
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 24
  [shares] => 0
  [digg] => 24
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多

下载就送彩金的平台 充值送彩金活动 博彩送彩金38元 送彩金的彩票平台799彩票 澳门银河官网送彩金 送彩金的彩票平台799彩票 永利高网上开户送彩金 太阳城送彩金 送彩金的娱乐游戏平台 送彩金扎金花