Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1600999871
  [sort] => 0
  [title] => 智慧碰撞群策群力 经验交流共育英才
  [url] => http://m.14letters.com/eduehs/p/706938.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 老师
      [1] => 教研组
      [2] => 教学
      [3] => 四中
      [4] => 一机
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 449
      [1] => 36222
      [2] => 4358
      [3] => 37887
      [4] => 33373
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1981,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 706938
  [tran_published] => 10小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 39
  [shares] => 0
  [digg] => 39
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 老师
          [1] => 教研组
          [2] => 教学
          [3] => 四中
          [4] => 一机
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4965781
      [url] => /a/10001/202009/13ca1b033a247412bbf7c8921cb59b1c.png
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1600827187
  [sort] => 0
  [title] => 中国疫苗,有效! 
  [url] => http://m.14letters.com/eduehs/p/706511.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 新冠
      [1] => 疫苗
      [2] => 世卫
      [3] => 临床试验
      [4] => 米纳
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 220621
      [1] => 5128
      [2] => 45796
      [3] => 221176
      [4] => 230993
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2108,206,1981,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4965781
          [url] => /a/10001/202009/13ca1b033a247412bbf7c8921cb59b1c.png
        )

    )

  [id] => 706511
  [tran_published] => 09-23
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 24
  [shares] => 7
  [digg] => 24
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 新冠
          [1] => 疫苗
          [2] => 世卫
          [3] => 临床试验
          [4] => 米纳
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4924168
      [url] => /a/10001/202009/5204134727f69528c3c6faf8cda4cc95.png
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1600420161
  [sort] => 0
  [title] => 包头市教育局发布重要公告 
  [url] => http://m.14letters.com/eduehs/p/705969.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,5,1981,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4924168
          [url] => /a/10001/202009/5204134727f69528c3c6faf8cda4cc95.png
        )

    )

  [id] => 705969
  [tran_published] => 09-18
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 40
  [shares] => 74
  [digg] => 40
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1600416632
  [sort] => 0
  [title] => 勿忘国耻,振兴中华——一机四中9.18主题活动
  [url] => http://m.14letters.com/eduehs/p/705953.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1981,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 705953
  [tran_published] => 09-18
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 20
  [shares] => 0
  [digg] => 20
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1600416568
  [sort] => 0
  [title] => 重修养,以强魂
  [url] => http://m.14letters.com/eduehs/p/705952.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1981,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 705952
  [tran_published] => 09-18
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 45
  [shares] => 0
  [digg] => 45
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4923775
      [url] => /a/10001/202009/44e4938b9f2b139b1a1355f0b49b2d30.png
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1600414996
  [sort] => 0
  [title] => 乌兰小学一学生碰了下路边车,车门打开后…… 
  [url] => http://m.14letters.com/eduehs/p/705939.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 钥匙
      [1] => 乌兰
      [2] => 车主
      [3] => 特斯拉
      [4] => 没拔
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 2247
      [1] => 136
      [2] => 2640
      [3] => 5805
      [4] => 240620
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,5,1981,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4923775
          [url] => /a/10001/202009/44e4938b9f2b139b1a1355f0b49b2d30.png
        )

    )

  [id] => 705939
  [tran_published] => 09-18
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 34
  [shares] => 48
  [digg] => 34
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 钥匙
          [1] => 乌兰
          [2] => 车主
          [3] => 特斯拉
          [4] => 没拔
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4922710
      [url] => /a/10001/202009/fb30d7b7e5bd6c4999cee458cea8c821.png
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1600393970
  [sort] => 0
  [title] => 免费接种的疫苗以后要自费?别被忽悠了! 
  [url] => http://m.14letters.com/eduehs/p/705846.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1981,5,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4922710
          [url] => /a/10001/202009/fb30d7b7e5bd6c4999cee458cea8c821.png
        )

    )

  [id] => 705846
  [tran_published] => 09-18
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 27
  [shares] => 160
  [digg] => 27
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1600335735
  [sort] => 0
  [title] => 不忘初心,重新启航——记一机四中生物组教研活动
  [url] => http://m.14letters.com/eduehs/p/705768.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1981,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 705768
  [tran_published] => 09-17
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 33
  [shares] => 0
  [digg] => 33
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多

最新棋牌注册送彩金 免费送彩金的棋牌 澳门银河官网送彩金 充话费送彩金 永利高网上开户送彩金 网上百家乐送彩金 最新棋牌注册送彩金 棋牌游戏送彩金38 澳客彩票 PC蛋蛋机器人