Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4133165
      [url] => /a/10001/202005/31cddc9c3af0e2845c486bdd6d417f03.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1589184670
  [sort] => 0
  [title] => 给这个环卫工人点赞!发生了啥?快看
  [url] => http://m.14letters.com/chengguanrenwu/p/686001.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 塌陷
      [1] => 大坑
      [2] => 沥青路面
      [3] => 阿尔丁
      [4] => 车辆
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 15644
      [1] => 12315
      [2] => 101055
      [3] => 4899
      [4] => 3643
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,5,122,125,140,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4133165
          [url] => /a/10001/202005/31cddc9c3af0e2845c486bdd6d417f03.jpeg
        )

    )

  [id] => 686001
  [tran_published] => 05-11
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 312
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 1
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 塌陷
          [1] => 大坑
          [2] => 沥青路面
          [3] => 阿尔丁
          [4] => 车辆
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4059776
      [url] => /a/10001/202004/3259962f0f81f56e734fa20d50e10acd.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1588235223
  [sort] => 0
  [title] => 了不起!包头这6个女人开上机扫车,穿梭于大街小巷,扮靓草原钢城
  [url] => http://m.14letters.com/chengguanrenwu/p/685467.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 马娜
      [1] => 保洁
      [2] => 疫情
      [3] => 环卫
      [4] => 防控
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 226031
      [1] => 4331
      [2] => 26258
      [3] => 13888
      [4] => 20157
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,122,1006,125,140,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4059776
          [url] => /a/10001/202004/3259962f0f81f56e734fa20d50e10acd.jpeg
        )

    )

  [id] => 685467
  [tran_published] => 04-30
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 348
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 马娜
          [1] => 保洁
          [2] => 疫情
          [3] => 环卫
          [4] => 防控
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3979872
      [url] => /a/10001/202004/bf1d7d5bbb0dc908ce6f3697bb0051cd.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1587429462
  [sort] => 0
  [title] => “便衣城管”走上街头 一天下来直呼“太难了!”
  [url] => http://m.14letters.com/chengguanrenwu/p/684450.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 摊贩
      [1] => 城管
      [2] => 队员
      [3] => 工作
      [4] => 郭宇强
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1747
      [1] => 840
      [2] => 3586
      [3] => 174
      [4] => 225394
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1006,140,125,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3979872
          [url] => /a/10001/202004/bf1d7d5bbb0dc908ce6f3697bb0051cd.jpeg
        )

    )

  [id] => 684450
  [tran_published] => 04-21
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 359
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 1
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 摊贩
          [1] => 城管
          [2] => 队员
          [3] => 工作
          [4] => 郭宇强
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 3927220
      [url] => /a/10001/202004/acc17183966f758a261411c026ca8599.jpeg
    )

  [description] => 虽已到了下班时间,但因为包内没有任何联系方式,侯金娥担心失主着急,便一直在原地等待,直到一个小时后,刘先生焦急地赶来寻找手包
  [recommend] => 0
  [published] => 1586854801
  [sort] => 0
  [title] => 包头一环卫工人下班后苦等一小时,只为……
  [url] => http://m.14letters.com/chengguanrenwu/p/683971.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 侯金娥
      [1] => 手包
      [2] => 刘先生
      [3] => 失主
      [4] => 公厕
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 225060
      [1] => 38047
      [2] => 4465
      [3] => 642
      [4] => 3791
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,140,1006,122,125,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 3927220
          [url] => /a/10001/202004/acc17183966f758a261411c026ca8599.jpeg
        )

    )

  [id] => 683971
  [tran_published] => 04-14
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 342
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 侯金娥
          [1] => 手包
          [2] => 刘先生
          [3] => 失主
          [4] => 公厕
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 到了新光西,出乎我的意料,路南的餐厨垃圾均已收走,灯光昏暗,只留下了几处底子等待打扫。
  [recommend] => 0
  [published] => 1546391904
  [sort] => 0
  [title] => 一个环卫工人的工作笔记
  [url] => http://m.14letters.com/chengguanrenwu/p/640276.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 垃圾
      [1] => 路上
      [2] => 师傅
      [3] => 张和平
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1861
      [1] => 24542
      [2] => 175444
      [3] => 21143
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,125,143,122,149,140,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 640276
  [tran_published] => 2019-01-02
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 491
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 6
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 垃圾
          [1] => 师傅
          [2] => 张和平
          [3] => 路上
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2040493
      [url] => /a/10001/201811/4d774c8a0e0c1e0d97f482909ed0dd38.jpeg
    )

  [description] => 拍完查看,郑鹏飞发现,进入他镜头的有一位老人,老人先是站着,后来又蹲下,其鼻子里塞着纸团,可血仍不停地流出来,弄得手上、下巴上都是,甚至滴落到地上……郑鹏飞没有多想,立即上前询问:“大爷,你是不是摔了一跤?”
  [recommend] => 0
  [published] => 1542956048
  [sort] => 0
  [title] => 事发突然,老人路边血流不止......
  [url] => http://m.14letters.com/chengguanrenwu/p/631717.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 郑鹏飞
      [1] => 田义
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 54861
      [1] => 159856
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,140,134,122,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2040493
          [url] => /a/10001/201811/4d774c8a0e0c1e0d97f482909ed0dd38.jpeg
        )

    )

  [id] => 631717
  [tran_published] => 2018-11-23
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 357
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 6
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 郑鹏飞
          [1] => 田义
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2040448
      [url] => /a/10001/201811/815ab880955a5738fd763a8e5108b848.jpeg
    )

  [description] => 加大源头治理,城市管理走向精细化此次巡查走访反映出,部分城区次干道上还存在管理不够细化的情况,下一步青山区城市管理综合执法局将根据此次走访暴露出的问题,在管理精细化上下功夫,拿出切实可行的实施意见,努力将青山区的主次干道都打造成为精品景观街。
  [recommend] => 0
  [published] => 1542955771
  [sort] => 0
  [title] => 记者、行风监督员、盲检青山区,发现最真实的问题
  [url] => http://m.14letters.com/chengguanrenwu/p/631705.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 青山区
      [1] => 中队
      [2] => 巡查
      [3] => 执法局
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 4900
      [1] => 9764
      [2] => 15
      [3] => 6423
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,140,122,134,143,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2040448
          [url] => /a/10001/201811/815ab880955a5738fd763a8e5108b848.jpeg
        )

    )

  [id] => 631705
  [tran_published] => 2018-11-23
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 477
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 5
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 中队
          [1] => 执法局
          [2] => 青山区
          [3] => 巡查
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2040412
      [url] => /a/10001/201811/78120a78cadcf1ee63998b1deb36a45c.jpeg
    )

  [description] => 共同努力消灭“三乱”小广告乱张贴、喷涂广告的行为,破坏环境、影响市容,虚假广告则容易引发一系列刑事案件,危害百姓生活。
  [recommend] => 0
  [published] => 1542955579
  [sort] => 0
  [title] => 抓住了!拘留7天,看你还敢不敢了?
  [url] => http://m.14letters.com/chengguanrenwu/p/631696.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 青山区
      [1] => 广告
      [2] => 执法局
      [3] => 审讯
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 160399
      [1] => 1469
      [2] => 9764
      [3] => 15
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,122,143,134,140,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2040412
          [url] => /a/10001/201811/78120a78cadcf1ee63998b1deb36a45c.jpeg
        )

    )

  [id] => 631696
  [tran_published] => 2018-11-23
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 260
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 7
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 审讯
          [1] => 广告
          [2] => 执法局
          [3] => 青山区
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多

捕鱼送彩金能提现的 易信机器人 2019白菜网送彩金 博彩论坛送彩金 足彩送彩金 白菜大全自动送彩金 送彩金的娱乐棋牌游戏 2019送彩金的娱乐场 彩票大赢家 皇家赌场送彩金