Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1767226
      [url] => /a/10001/201810/1e2ea06792ac7814061d478eeccfa596.jpg
    )

  [description] => 10月28日起,包头机场协调成都航空公司,新增沈阳-包头-成都航线。
  [recommend] => 0
  [published] => 1539824425
  [sort] => 0
  [title] => 包头机场新增沈阳成都航线
  [url] => http://m.14letters.com/btjc/p/625690.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 包头
      [1] => 成都
      [2] => 沈阳
      [3] => 起飞
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 45
      [1] => 72979
      [2] => 442
      [3] => 38902
      [4] => 1126
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,35,41,807,1177,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1767226
          [url] => /a/10001/201810/1e2ea06792ac7814061d478eeccfa596.jpg
        )

    )

  [id] => 625690
  [tran_published] => 2018-10-18
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 222
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 包头
          [1] => 成都
          [2] => 起飞
          [3] => 沈阳
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 赵遐
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 赵遐
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1726087
      [url] => /a/10001/201810/f6b6559e1870100fb32f8440b06b8251.jpg
    )

  [description] => ​记者从包头机场了解到,10月28日起,包头机场新增包头-太原-珠海、包头-合肥-珠海、哈尔滨-包头-福州、宜昌-包头-天津等航线。
  [recommend] => 0
  [published] => 1539307048
  [sort] => 0
  [title] => 包头机场新增多条航线
  [url] => http://m.14letters.com/btjc/p/624760.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 包头
      [1] => 珠海
      [2] => 到达
      [3] => 起飞
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 45
      [1] => 72979
      [2] => 38902
      [3] => 34264
      [4] => 16239
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,35,41,807,1177,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1726087
          [url] => /a/10001/201810/f6b6559e1870100fb32f8440b06b8251.jpg
        )

    )

  [id] => 624760
  [tran_published] => 2018-10-12
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 462
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 3
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 包头
          [1] => 起飞
          [2] => 到达
          [3] => 珠海
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 赵遐
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 赵遐
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 937533
      [url] => /a/10001/201805/c34048e2cb20f5a47b85df8d820bd042.jpeg
    )

  [description] => 讲座后,第八医院急诊科医师利用病人模型,现场演示心肺复苏注意事项、操作规范,并一对一指导青年志愿者现场模拟演练,纠正错误动作。
  [recommend] => 0
  [published] => 1525826875
  [sort] => 0
  [title] => 包头机场举办健康知识讲座
  [url] => http://m.14letters.com/btjc/p/599175.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 青年
      [1] => 旅客
      [2] => 复苏
      [3] => 讲解
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 977
      [1] => 18002
      [2] => 20929
      [3] => 3246
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,44,1177,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 937533
          [url] => /a/10001/201805/c34048e2cb20f5a47b85df8d820bd042.jpeg
        )

    )

  [id] => 599175
  [tran_published] => 2018-05-09
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 210
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 青年
          [1] => 复苏
          [2] => 讲解
          [3] => 旅客
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 857529
      [url] => /a/10001/201803/622103a87e47a5926d2f1fbbd46442e8.jpg
    )

  [description] => 近日,包头二里半机场更名事宜正式获得民航局批复,包头二里半机场更名为“包头东河机场”,英文名称为“BAOTOU DONGHE AIRPORT”。
  [recommend] => 0
  [published] => 1521681614
  [sort] => 0
  [title] => 包头二里半机场正式更名为“包头东河机场”
  [url] => http://m.14letters.com/btjc/p/593969.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 包头
      [1] => 机场
      [2] => 更名
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 72979
      [1] => 2155
      [2] => 45
      [3] => 42548
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,35,807,1177,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 857529
          [url] => /a/10001/201803/622103a87e47a5926d2f1fbbd46442e8.jpg
        )

    )

  [id] => 593969
  [tran_published] => 2018-03-22
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 291
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 10
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
      [0] => 赵遐
    )

  [content_terms] => Array
    (
      [1] => Array
        (
          [0] => 赵遐
        )

      [2] => Array
        (
          [0] => 机场
          [1] => 包头
          [2] => 更名
        )

    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 714667
      [url] => /a/10001/201801/3d82cb69c466110ac3025a91f8cb1ac9.jpg
    )

  [description] => 为保证广大旅客出行,包头机场在开设旅游团队和老、弱、病、残、孕专用通道的同时,针对晚到旅客开设了晚到旅客专用值机柜台和安检专用通道,全力保证广大乘机旅客舒适、快捷地进出港。
  [recommend] => 0
  [published] => 1515028838
  [sort] => 0
  [title] => 元旦小长假包头机场发运旅客8712人次 
  [url] => http://m.14letters.com/btjc/p/580810.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 包头
      [1] => 机场
      [2] => 旅客
      [3] => 专用
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 3246
      [1] => 72979
      [2] => 3312
      [3] => 45
      [4] => 2155
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,807,1177,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 714667
          [url] => /a/10001/201801/3d82cb69c466110ac3025a91f8cb1ac9.jpg
        )

    )

  [id] => 580810
  [tran_published] => 2018-01-04
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 309
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 旅客
          [1] => 专用
          [2] => 包头
          [3] => 机场
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 赵遐
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 赵遐
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 696400
      [url] => /a/10001/201712/eeb4cec3078f7261f36687ea1334c290.png
    )

  [description] => 尤为一提的是,包头机场主动把握自治区通航产业发展机遇,开通了区内首条跨盟市短途运输航线——包头至乌拉特中旗航线,500元空中月票,旅客随时预约。
  [recommend] => 0
  [published] => 1514362345
  [sort] => 0
  [title] => 包头机场年旅客吞吐量突破200万人次 
  [url] => http://m.14letters.com/btjc/p/579130.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 包头
      [1] => 机场
      [2] => 旅客
      [3] => 吞吐量
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 45
      [1] => 72979
      [2] => 2155
      [3] => 4005
      [4] => 3246
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,807,1177,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 696400
          [url] => /a/10001/201712/eeb4cec3078f7261f36687ea1334c290.png
        )

    )

  [id] => 579130
  [tran_published] => 2017-12-27
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 248
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 包头
          [1] => 机场
          [2] => 吞吐量
          [3] => 旅客
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 赵遐
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 赵遐
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 642436
      [url] => /a/10001/201712/3d466a227f66e12d43c16aa02a1e43b2.jpg
    )

  [description] => 包头机场始建于1934年,是塞北草原最早的机场。2016年,包头国际航空口岸临时开放获批,包头机场首条国际航线开通,截至目前,包头机场已开通航线59条,通航点覆盖4个直辖市、24个省会城市、10个经济及旅游强市、10个区内城市、9个国际及地区城市等57个城市。
  [recommend] => 0
  [published] => 1512610451
  [sort] => 0
  [title] => 关于征集包头机场新名称的启事
  [url] => http://m.14letters.com/btjc/p/574819.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 包头
      [1] => 机场
      [2] => 名称
      [3] => 征名
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 45
      [1] => 25316
      [2] => 2155
      [3] => 104353
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,209,807,1177,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 642436
          [url] => /a/10001/201712/3d466a227f66e12d43c16aa02a1e43b2.jpg
        )

    )

  [id] => 574819
  [tran_published] => 2017-12-07
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 372
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 包头
          [1] => 名称
          [2] => 机场
          [3] => 征名
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 430325
      [url] => /a/10001/201707/8f0c41af1de66406e83bef09e3a0690c.jpg
    )

  [description] =>        MU2534航班从包头机场起飞,这标志着包头=太原=合肥航线首航成功,首航当日,航班客座率达90%以上。
  [recommend] => 0
  [published] => 1511167427
  [sort] => 0
  [title] => 包头机场开通包头-太原-合肥航线 
  [url] => http://m.14letters.com/btjc/p/570889.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 包头
      [1] => 太原
      [2] => 合肥
      [3] => 起飞
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 45
      [1] => 1599
      [2] => 6044
      [3] => 38902
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,44,1177,807,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 430325
          [url] => /a/10001/201707/8f0c41af1de66406e83bef09e3a0690c.jpg
        )

    )

  [id] => 570889
  [tran_published] => 2017-11-20
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 包头
          [1] => 太原
          [2] => 合肥
          [3] => 起飞
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多

澳客彩票 微信pk10机器人漏洞 专属链接送彩金 澳客彩票 澳门真人网上娱乐送彩金 2019白菜网送彩金 澳客彩票 易迅彩票送彩金 充话费送彩金 足彩送彩金