Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4914215
      [url] => /a/10001/202009/f843dd1bd0c3a9f77f41a81fd0bb999f.jpeg
    )

  [description] => 昆区交管大队为美团外卖骑手送上“安全”餐
  [recommend] => 0
  [published] => 1600339838
  [sort] => 0
  [title] => 昆区交管大队为美团外卖骑手送上“安全”餐
  [url] => http://m.14letters.com/baotou4057/p/705786.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2106,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4914215
          [url] => /a/10001/202009/f843dd1bd0c3a9f77f41a81fd0bb999f.jpeg
        )

    )

  [id] => 705786
  [tran_published] => 3小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 24
  [shares] => 0
  [digg] => 24
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4913721
      [url] => /a/10001/202009/bdc239e1137c9587029b5cfe7cdaa7f6.jpg
    )

  [description] => 白彦道进行改造,为期90天白彦道(白云路-昆河东路)改造90天位置位于昆区城市中心区域的白彦道近日起实施改造,记者从市政工程管理局获悉,改造为期90天
  [recommend] => 0
  [published] => 1600339521
  [sort] => 0
  [title] => 白彦道进行改造,为期90天
  [url] => http://m.14letters.com/baotou4057/p/705782.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 改造
      [1] => 白彦道
      [2] => 施工单位
      [3] => 管线
      [4] => 污水
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 501
      [1] => 46935
      [2] => 46335
      [3] => 6435
      [4] => 841
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2106,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4913721
          [url] => /a/10001/202009/bdc239e1137c9587029b5cfe7cdaa7f6.jpg
        )

    )

  [id] => 705782
  [tran_published] => 3小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 20
  [shares] => 0
  [digg] => 20
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 改造
          [1] => 白彦道
          [2] => 施工单位
          [3] => 管线
          [4] => 污水
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4914182
      [url] => /a/10001/202009/ce5ba8b4f5c2ab3c2838cc40f19e738b.jpg
    )

  [description] => 北重集团荣获“中国兵器工业集团2018-2019年度民品发展先进单位”称号
  [recommend] => 0
  [published] => 1600338890
  [sort] => 0
  [title] => 北重集团荣获“中国兵器工业集团2018-2019年度民品发展先进单位”称号
  [url] => http://m.14letters.com/baotou4057/p/705779.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2106,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4914182
          [url] => /a/10001/202009/ce5ba8b4f5c2ab3c2838cc40f19e738b.jpg
        )

    )

  [id] => 705779
  [tran_published] => 3小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 43
  [shares] => 1
  [digg] => 43
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4913984
      [url] => /a/10001/202009/fea948ff44acb198b4f03bd353e690cc.jpg
    )

  [description] => 2020年包头市安全生产和应急管理干部培训班开班
  [recommend] => 0
  [published] => 1600332245
  [sort] => 0
  [title] => 2020年包头市安全生产和应急管理干部培训班开班
  [url] => http://m.14letters.com/baotou4057/p/705725.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2106,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4913984
          [url] => /a/10001/202009/fea948ff44acb198b4f03bd353e690cc.jpg
        )

    )

  [id] => 705725
  [tran_published] => 5小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 39
  [shares] => 1
  [digg] => 39
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4913839
      [url] => /a/10001/202009/b7fa2f202be0ee0816f47c648fdd72cf.jpeg
    )

  [description] => 我市争取自治区专项资金达2.36亿元创历史新高
  [recommend] => 0
  [published] => 1600330349
  [sort] => 0
  [title] => 我市争取自治区专项资金达2.36亿元创历史新高
  [url] => http://m.14letters.com/baotou4057/p/705698.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2106,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4913839
          [url] => /a/10001/202009/b7fa2f202be0ee0816f47c648fdd72cf.jpeg
        )

    )

  [id] => 705698
  [tran_published] => 5小时前
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 32
  [shares] => 1
  [digg] => 32
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4903709
      [url] => /a/10001/202009/b168c426a9125bcf626e348e636cebb1.jpg
    )

  [description] => 精神病人发病滋事,民警妥善处置获赞扬
  [recommend] => 0
  [published] => 1600249799
  [sort] => 0
  [title] => 精神病人发病滋事,民警妥善处置获赞扬
  [url] => http://m.14letters.com/baotou4057/p/705508.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2106,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4903709
          [url] => /a/10001/202009/b168c426a9125bcf626e348e636cebb1.jpg
        )

    )

  [id] => 705508
  [tran_published] => 09-16
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 23
  [shares] => 3
  [digg] => 23
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4903467
      [url] => /a/10001/202009/26f3e3dad4bcdfd3c343847fbc993a81.jpg
    )

  [description] => “科技活动周”为农牧民送上“科普大餐”
  [recommend] => 0
  [published] => 1600245713
  [sort] => 0
  [title] => “科技活动周”为农牧民送上“科普大餐”
  [url] => http://m.14letters.com/baotou4057/p/705489.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2106,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4903467
          [url] => /a/10001/202009/26f3e3dad4bcdfd3c343847fbc993a81.jpg
        )

    )

  [id] => 705489
  [tran_published] => 09-16
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 36
  [shares] => 5
  [digg] => 36
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4903329
      [url] => /a/10001/202009/55368f0f784088dcf9ab37283b606fb2.jpg
    )

  [description] => 包二十四中防暴演练筑牢安全网
  [recommend] => 0
  [published] => 1600243797
  [sort] => 0
  [title] => 包二十四中防暴演练筑牢安全网
  [url] => http://m.14letters.com/baotou4057/p/705479.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2106,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4903329
          [url] => /a/10001/202009/55368f0f784088dcf9ab37283b606fb2.jpg
        )

    )

  [id] => 705479
  [tran_published] => 09-16
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 29
  [shares] => 5
  [digg] => 29
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多

2019白菜网送彩金 滚球网站送彩金 2019百家乐18元送彩金 微信算账机器人 白菜送彩金38网站大全 彩票大赢家 送彩金的网站有那些 送彩金扎金花 2019最新白菜网送彩金论坛 送彩金棋牌游戏